Billy McCormac. Dåvarande Vd Fastighetsägarna Stockholm.

Fastighetsägarna jublar. Hyresgästföreningen protesterar – Vilka slutsatser kan man dra av det?

2103 tog Fastighetsägarna fram sitt program: “Färdplan för långsiktig reformering av den svenska hyresmarknaden”.

Inriktningen är solklar:

  • Reformsteg 1: Avtalsfrihet för nyproduktionen.
  • Reformsteg 2: Avtalsfrihet vid ledigbliven lägenhet.
  • Reformsteg 3: Ny hyra för befintliga kontrakt.
Fastighetsägarna och deras trestegsraket. Färdplan för en långsiktig reformering av den svenska hyresmarknaden.

I ett inlägg i tidningen Fastighetsnytt 14 januari 2014 under rubriken “Reformera hyresmarknaden i takt med utbyggnaden”, skriver dåvarande Vd för Fastighetsägarna Stockholm, Billy McCormac:

“Det är rimligt att en förändring inledningsvis bara berör nyproducerade lägenheter. I dessa ges blivande hyresgäst och hyresvärd rätt att själva komma överens om hyresnivå och andra villkor. (Hyresgästföreningen ska ställas utanför hyresförhandlingarna. Min anmärkning)

I ett senare skede utökas förändringarna – med samma besittningsrätt som i nyproduktionen – till lediga lägenheter i beståndet.

Och slutligen, om cirka 10 år, inleds den sista fasen då avtalsfriheten tas vidare till att också gälla befintliga hyreskontrakt”

Notera att man använder det förädiska och förföriska ordet “avtalsfrihet”. Som om det handlar om en frihetsreform.

Den som är emot, är därmed emot “frihet”.

Det råder inget tvivel om vad Fastighetsägarna vill. Slutmålet för dem är att marknadshyra ska införas i hela beståndet av hyreslägenheter. I både nybyggda och befintliga hyreslägenheter.

Jag undrar varför man i den hetsiga debatten om marknadshyror aldrig ställer några frågor till Fastighetsägarna om deras visioner och ambitioner.

Skulle de också försöka med blå dunster: “Nej det gäller ‘bara’ nyproduktionen”.

Eller skulle de svara ärligt: “Vårt slutmål är att marknadshyra ska införas i hela beståndet” i enlighet med “Färdplan för långsiktig reformering av den svenska hyresmarknaden”.

På samma sätt borde regeringen S och MP och januariavtalets C och L svara på frågan:

“Tror ni innerst inne att “fri hyressättning’ bara kommer att gälla nyproduktionen. Är inte det här bara första steget, så som Fastighetsägarnas färdplan ser ut?”

Det är uppenbart att kravet om “fri hyressättning i nyproduktionen” är ett beställningsarbete från Fastighetsägarna, och att Annie Lööf är deras lydiga jakthund som skäller på befallning.

Rolf Waltersson

Fastighetsägarna och deras trestegsraket. Färdplan för en långsiktig reformering av den svenska hyresmarknaden. (skärmklipp av ett tidigare inlägg här på eFOLKET – Sju av tio väljare är negativa till marknadshyror)

Läs mer:

You May Also Like