Stoppa marknadshyror – en attack på arbetarklassen

“Det finns inget förslag om marknadshyror och dessutom kommer de bara att införas i nybyggnation.” S-MP-regeringens försök att slingar sig ur den utredning den själv tillsatt väcker löje – och vrede. Utredningen om fri hyressättning i nyproduktion öppnar dammluckorna för marknadshyra i hela beståndet, om det råder inget tvivel, både hos Centern som gläds åt saken och i Hyresgästföreningen och socialdemokratins egna led som vänder sig mot kommande hyreschocker. Utredningens förbud mot kollektiva hyresförhandlingar i nyproduktion utgör också ett dråpslag mot en av Sveriges viktigaste folkrörelser, hyresgäströrelsen.

Marknadshyror och klasspolitik har plötsligt blivit en huvudfråga i den politiska debatten genom att Vänsterpartiet hållit löftet om att dra bort sitt stöd till regeringen om den går fram med förslaget. V utsätts nu för en hatstorm från socialdemokratiskt och liberalt håll för att vara “ansvarslöst” och skapa regeringskris. Det är grundfalskt. Ansvaret ligger helt på regeringen Löfven och Januaripartierna som genom att förbereda högerförslaget går rakt mot de egna väljarna. Socialdemokraterna dessutom mot den politik de själva gick till val på. Regeringen fäller sig själv när den sätter lojaliteten med borgarna framför hyresgästerna – stora delar av Sveriges arbetarklass.

I den parlamentariska krisen korsas nu buden och utspelen. Många fruktar med rätta en högerregering med SD-stöd. Andra varnar för långdragna regeringsförhandlingar mitt i en svår tid.

Om extraval skulle utlysas är det emellertid ingenting vänstern behöver frukta, tvärtom. Vänsterpartiet skulle då kunna gå till val på en radikal jämlikhetsplattform mot marknadshyror – men även till försvar för fackliga rättigheter, gemensam välfärd mot vinstplundring och en klimatrenovering av Sverige. Det skulle kunna göra valrörelsen till ett klassval mellan rättvisa och jämlikhet å ena sidan och de rikas intressen och rasism å den andra. Alla – partier politiker och väljare – skulle tvingas svara på frågan: vilken sida står du på? Hyresgästernas eller fastighetsägarnas? De anställdas eller arbetsgivarnas? De arbetandes eller kapitalets?

Just nu står förhandlingar och rävspel i riksdagen i medias centrum. Risken är att fokus flyttas från sakfrågorna till ett allmänt “vad som är bäst för Sverige” och “regeringsduglighet”.

Därför är det viktigaste vad de olika folkliga rörelserna förmår göra. Inte minst när det gäller att vinna också socialdemokratiska gräsrötter och väljare för arbetarklassens brännande frågor – utan att för den skull begära att de ska lämna sitt parti. Fackföreningar som vill försvara anställningsskyddet, hyresgäster som motsätter sig marknadshyror, miljöorganisationer, välfärdsförsvarare, alla som på olika sätt arbetar för att försvara arbetares och låginkomsttagares livsvillkor kommer att ha en avgörande roll för att slå tillbaka högern i såväl vardagen som i ett eventuellt kommande val. Att stötta dessa rörelser är därför lika viktigt som valkampanjer och annat partiarbete.

Det som nu kan stoppa ojämlikhetsattacken är att den rörelse mot marknadshyra som protesterar över landet blir så stark att den gör det omöjligt för den socialdemokratiska ledningen och borgarna att driva igenom systemskiftet. Det gäller även gentemot risken att motståndet fintas bort genom kompromisser av organisationernas toppar bakom lyckta dörrar.

Socialister, arbetarrörelsefolk, aktivister och hyreskämpar i hela landet kommer inte att låta det ske.

—Socialistisk Politik 18 juni

You May Also Like