Bild: Clker-Free-Vector-Images / pixabay.

Magdalena Andersson överlägger med Boris Johnson inom ramen för speciell organisation för militär samverkan

Sverige har idag ett nära samarbete med Nato, och deltar i dagarna i en Nato-övning i Norge. Den svenska regeringen har också lotsat in Sverige i ett militärt samarbete inom EU.

Utöver dessa multistatliga samarbeten har Sverige idag också ingått särskilda avtal och samverkansformer med var och en av Natos tre kärnvapenmakter – USA, Frankrike och Storbritannien.

Med Storbritannien samverkar Sverige inom ramen för något som kallas Joint Expeditionary Force (JEF).

Statsminister Magdalena Andersson kommer under tisdagen att ha ett bilateralt möte med premiärminister Boris Johnson för att diskutera samarbetet mellan Sverige och Storbritannien, meddelade igår statsrådsberedningen i ett pressmeddelande.

Många bedömare ställer sig numera frågandet till den svenska regeringens påstående att Sverige är militärt alliansfritt.

Påtryckningar från USA, Frankrike och Storbritannien anses ha varit avgörande när den svenska regeringen valde att i riksdagen inte lägga fram FN:s resolution om kärnvapenförbud till ratificering. Svenska representanter hade varit mycket aktiva i framtagandet av resolutionstexten, och att Sveriges regering sedan vände resolutionen ryggen ledde till beklaganden och upprörda reaktioner på många håll i världen. Även inom den socialdemokratiska rörelsen i Sverige kritiserades regeringen och den socialdemokratiska partiledningens följsamhet gentemot de kärnvapenbestyckade stormakterna mycket hårt.

You May Also Like