Bild från commons.co.ua

eFOLKETs ledarredaktion: Stoppa krigshetsen!

Stoppa den militära rustningen!

I ett läge där personalen inom sjukvården, social omsorg och skola går på knäna, nedtyngda av en allt större arbetsbörda, så ser tydligen politiker från de åtta riksdagspartierna istället som sin främsta uppgift att gynna krigsindustrin.

Alla verkar överens om rusta upp krigsmakten. Frågan är bara när man ska ta beslutet. I går, fredagen 10 maj, bröt förhandlingarna samman, då de gamla allianspartierna var missnöjda med att regeringspartierna ville skjuta upp beslutet.

Politikerna är alltså oense om när de ska ta beslutet, men inte om att man ska öka kostnader för den svenska krigsmakten från dagens 51 miljarder kronor med 33 miljarder kronor till 84 miljarder kronor 2025, en ökning med 65 procent och i stort sätt en fördubbling av kostnaderna för krigsmakten på tio år.

Det är endast genom att blunda för verkligheten som det går att motivera ökade svenska militära kostnader. Hur vore det om svenska medier började söka fakta istället för att gå i USA:s ledband och hetsa mot Ryssland med falska argument (se artikeln Lögner om Rysslands rustningar).

Den hotbild som svenska medier torgför är helt befängd. Det finns ingenting som skulle kunna motivera Ryssland att militärt anfalla länder i Europa. Dagens Ryssland har allt att vinna på att ha fredliga förbindelser med länderna i Västeuropa; av ekonomiska skäl, eftersom en stor del av landets intäkter för gas och oljeimporten kommer därifrån.

Ännu mer befängt blir det när Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg letar argument. Han tycks mena att Sverige av någon sorts solidaritet med Natoländerna och USA måste satsa lika mycket på det militära som dessa länder. Han skriver:

l Norden ligger medelvärdet på försvarsanslagen vid ungefär 1,5 procent av BNP och det är denna nivå Alliansen hävdar krävs för att finansiera den upprustning som Försvarsberedningen kommer att föreslå. Det betyder försvarsanslag 2025 på 84 miljarder och är sannolikt en rimlig bedömning.

Det är dessutom varken rimligt eller säkerhetspolitiskt försvarbart att Sverige ska fortsätta ligga långt under jämförbara länder. I Nato är målet 2 procent av BNP, alltså långt över de nivåer dagens bråk handlar om.

Det är alltså inte tillräckligt med det falska argumentet att Sverige måste rusta därför att en eventuell fiende påstås rusta. Nej, dessutom måste Sverige  rusta upp därför att stater, som våra politiker inte tror ska anfalla oss, rustar upp. Snacka om att hitta på argument för kunna skapa rustningsspiraler.

Detta argument har naturligtvis sin bakgrund i att Sverige är en ledande vapenexportör i världen. Om vi ska kunna få andra länder att köpa våra vapen så behöver den svensk vapenindustrin ha en “hemmamarknad” som betalar för utvecklingskostnaderna. Dessutom: Andra stater skulle knappast vilja köpa vapen från en vapenmånglare som inte själv använder dessa vapen.

Det finns idag inget hot om att någon makt skulle militärt anfalla Sverige. Det finns dock ett annat militärt hot – som riktar sig mot oss som lever i Sverige och i hela världen. Och det överskuggar alla andra hot. Det är kärnvapenhotet. Och då handlar det inte om en konflikt där något land anfaller Sverige, utan om ett krig mellan kärnvapenmakter. Ett krig som kan utlösas just genom ökade militära spänningar och ökade rustningar samt till och med genom misstag.

Ur svensk säkerhetspolitisk synpunkt är det endast ett totalt kärnvapenförbud omfattande alla stater som kan ta bort detta hot.

För freden skull:

Sverige måste avvisa USA:s och Nato-staternas påtryckningar, och istället omedelbart skriva på FN-resolutionen om kärnvapenförbud!

Omedelbart stopp för all vapenexport! Stopp för all vapenimport! Lägg ner krigsindustrin!

En kraftfull folkrörelse måste byggas – i Sverige och internationellt – mot militarism och för en upplösning av krigsmakten!

Framtidens värnpliktsförsvar måste byggas på icke-vålds-grund!

Redaktionen
eFOLKET

You May Also Like