Foto: Bridgesward / pixabay.

Partierna och det fackliga skyddsarbetet

Det är ju populärt med en massa olika temadagar. En del är trams. Andra är mer seriösa.

Igår, 21 oktober var det “Skyddsombudens dag”. Då kan det passa bra att påminna om hur det olika partierna röstar i riksdagen när det gäller att stärka skyddsombuden i deras viktiga arbete. Det handlar om de regionala skyddsombudens rättigheter på arbetsplatser där det inte finns lokala skyddsombud, och/eller arbetsplatser som över huvud taget saknar kollektivavtal.

Rolf Waltersson

You May Also Like