”Lira Musikkollo” – Inspirerande Musikkollo för barn och ungdomar

Här lär de sig att skapa sina egna ramar för musiken, säger Frida Herchenröther om de barn och ungdomar som deltagit i Lira Musikkollo nu i veckan.

Idag fredag var deras sista dag på kollot och det avslutades med en avslutningskonsert för föräldrar, syskon och andra entusiaster.

Kolloveckan som ägt rum på Balsta Musikslott i Eskilstuna, där deltagarna i åldrarna 8 till 15år har fått chans att prova på instrument, spela i band, skriva låtar, spela in och spela live.

Vi fyllde alla 24 platser och nästan dubbelt så många sökte till kollot, berättar Frida Herchenröther, föreståndare och projektledare för Lira Musikkollo.

Frida säger också att det märkts ett större intresse till årets kollo än förra året.

Deltagarna drogs in i musiken redan första dagen. Först så delades de in i fyra olika band. Därefter så fick de prova på de olika instrumenten för att känna efter vad dom skulle vilja spela. Efter de så började dom knåpa ihop en låt tillsammans i banden, vilket dom under veckans lopp fortsätt att utveckla. Under en av dagarna fick de gå in i studio och spela in sina låtar tillsammans med Mattias Greén.

Andra saker som skett under veckans gång är workshops, med bland annat rytminstrument, körsång och lära sig musikprogrammet Soundtrap.

Konserten var otroligt glädjesprudlande när dom nya banden inträdde scen med sina band. Dom spelade upp varsin låt som de skapat tillsammans i banden under veckan och sjöng sedan alla tillsammans i kör, Lahles låt Goliat.

Alla verkar sammarbeta väldigt bra i grupperna och det betonar Frida Herchenröther att musikkollot jobbar mycket med att deltagarna ska lära sig just detta. Alla ska känna sig nöjda och överens under hela processen. Gruppdynamik, att alla ska komma till tals, hjälpa varandra och höra varandra så att alla känner sig inkluderade.

Ledarnas roll är också viktig, att de har tänkt sig själva som en förebild för ungdomarna och skapat en bra miljö för sin utveckling. Detta har Frida Herchenröther och de fyra bandcoacher jobbat hårt med under vecka för att skapa en så bra miljö som möjligt.

I år har musikerna Emma Gustafsson, Lisa Grotherus, Daniel Gildenlöw och Daniel Deurell varit bandcoacherna för kollot.

Lira Musikkollo är en viktigt inblick i musikvärlden som annars kan vara svår att få en insyn i. Kollot är därför gratis för deltagarna vilket ger alla samma förutsättningar att kunna delta.

Det är viktig att alla ges möjlighet att spela musik, tycker Frida och hon hoppas göra flera musikkolloprojekt i framtiden.

Linnéa Eriksson

You May Also Like