Ledare: Jordtimmen – Earth Hour – har kidnappats

Det var Världsnaturfonden, WWF, som för tio år sedan tog initiativet till Earth Hour. Avsikten var att väcka förståelse bland fler människor för klimatfrågan. Det var en lokal grupp inom Världsnaturfonden i Sydney i Australien som med stöd av en stor dagstidning arrangerade den första Earth Hour.

Det blev en stor framgång, när över två miljoner Sydneybor och 2 000 företag den 31 mars 2007 släckte ner delar av sin belysning och på så sätt minskade elförbrukningen med 10,2 procent i staden. Året därpå genomfördes sista lördagen i mars liknande aktioner i omkring 400 städer i olika länder.

Redan 2009 hade WWF lyckats sprida budskapet till 88 länder där man sammanlagt i över 4 000 städer genomförde Earth Hour. Numera genomförs kampanjen i över 170 av världens drygt 200 länder, man beräknar att mer än en miljard människor under det dygn kampanjen pågår släcker ned sin belysning under en timme.

Det går inte att kalla Världsnaturfondens initiativ för något annat än en succé, en världssuccé av gigantisk storlek. Det råder nog ingen tvekan om att miljontals fler människor idag är medvetna om klimatfrågan, att vi är på väg mot en allt varmare värld, vilket får svåra konsekvenser för vår livsmiljö. Det går inte heller att bortse från att just Earth Hour har bidragit till att fler människor har insett faran med klimatförändring.

Earth Hour har kritiserats av olika reaktionära och klimatskeptiska grupper som vägrar acceptera de vetenskapliga bevisen för att människan genom förbränning av fossila bränslen, kol, olja och naturgas har orsakat att jordens medeltemperatur ökar. Till dessa förnekare av vetenskapliga fakta hör ju numera även världens rikaste lands president. Det land där innevånarna mer än alla andra bidrar till just utsläppen av växthusgaser.

Mot den här bakgrunden känns det tungt att behöva kritisera Earth Hour. Men tyvärr måste det genomföras. Bland annat det firande som idag genomförs i Eskilstuna visar att Earth Hour, numera inte längre är en väckarklocka utan istället håller på att bli ett alibi för “status quo”. Det vill säga åsikten att bara vi släcker ner våra lampor och inte slösar med el så löser sig klimatfrågan.

Det som var en väckarklocka för tio år sedan har nu blivit ett jippo, som tar bort fokus från vad som orsakar klimatförändringen och vilka de är som gör att vår planet riskerar att bli obeboelig inom någon generation. Nämligen de som har den ekonomiska och politiska makten i dagens värld.

Politiker, så väl borgerliga som socialdemokratiska, gör idag allt för att dölja den verkliga orsaken till de förödande utsläppen av växthusgaser och miljöförstöringen. Nämligen ökad konsumtion. Enligt Världsbanken svarar de 10 procent rikaste av världens befolkning, det vill säga 700 miljoner människor för 60 procent av konsumtionsutgiftera i världen.

Biståndsorganisationen Oxfam publicerade nyligen en undersökning som visade att den rikaste tiondelen av världens befolkning orsakar hälften av alla utsläpp av växthusgaser. Medan de 3,5 miljarder fattigaste, hälften av världens befolkning, endast orsakar tio procent av växthusgasutsläppen.

Dagens politiker gör inget för att lösa de verkliga problemen, det vill säga de växande klyftorna som leder till en enorm överkonsumtion bland de allra rikaste. Istället bidrar deras politik till en fortsatt konsumtionsökning.

När Earth Hour firas i Eskilstuna står idag på Östra torget i Torshälla kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson, Socialdemokraterna och en annan ledamot i kommunstyrelsen, Centerns politiske gruppledare Arne Jonsson och pratar klimatpolitik.

Vad har de gjort för klimatet? De har beslutat att slå sönder en klassisk byggnad i central Eskilstuna, Sporthallen. Istället för att renovera ska det byggas nytt i Eskilstuna. Ur klimatsynpunkt är detta naturligtvis rent vansinne. De stora entreprenadmaskiner som används gör av med massor av diesel. Detta ger upphov till åtskilligt mer växthusgaser än vad man spar på att stänga av lampor under en timme. Earth Hour har kidnappats av politikerna.

Problemet i Sverige är inte produktionen av elkraft, det är istället transporterna och konsumtionen av den stora mängd varor som tillverkas i andra länder som orsakar de stora utsläppen av växthusgaser.

Den amerikanske ekonomhistorikern Richard Smith konstaterar:

Vi i de industrialiserade ‘konsumtionsekonomierna’ ägnar oss inte bara åt överkonsumtion av fossila bränslen. Vi överkonsumerar allt – fisk, skogar, mineraler, metaller, olja, sötvatten. Vi konsumerar planeten som om det inte fanns någon morgondag.

Kapitalismen är helt klart den främsta drivkraften bakom jordens ekologiska sammanbrott… Lösningen på den ekologiska krisen är skriande uppenbar, men vi klarar inte av att ta de nödvändiga stegen för att förhindra ekologiska sammanbrott, för så länge vi lever under kapitalismen är ekonomisk tillväxt överordnad ekologisk hänsyn, i annat fall kommer ekonomin att gå under och massarbetslöshet bli följden…”

Citatet är från boken Ställ om! Läs den istället för att släcka lamporna!

Hans Hjälte

Recension: Ställ om! För en ekologisk socialism.

You May Also Like