Nu på lördag kommer många Eskilstunabor att släcka sina lampor – det i den årligt återkommande kampanjen ”Earth Hour”…

Eskilstuna: Släck ner med Earth Hour!

Eskilstuna Kommun har sedan många år uppmärksammat kampanjen ”Earth Hour”. Kampanjen uppmanar till mer än att bara släcka lampan en timme för att manifestera att man bryr sig om klimatet och planeten.

Earth Hour arrangeras av den ideella naturvårdsorganisationen (Världsnaturfonden) WWF (World Wide Fund for Nature). Kampanjen handlar om att vi behöver agera tillsammans för att vända klimatkrisen, och nedsläckningen är blott ett uttryck för detta – det vill säga en symbolhandling. Genom att släcka lampor under Earth Hour sänder vi som medborgare en signal om att vi tycker det är dags att agera för att minska klimatförändringarna och öka den biologiska mångfalden. Och det är bråttom med insatser om vi ska kunna vända de negativa trenderna och få en bra framtid för kommande generationer.

Nu på lördag kväll

Earth Hour handlar alltså inte om att spara el, och det viktigaste är inte själva släckningen, utan att man faktiskt tar sig en funderare på hur man själv också kan agera mer hållbart för vårt samhälle och vår planet. Den som vill visa sitt engagemang i kampanjen släcker ner sina lampor nu på lördag (23 mars) klockan 20.30.

You May Also Like