Ledande S-politiker i Eskilstuna vill se samverkan med högern även på riksnivå

Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, ser ett nära samarbete med M som en önskvärd framtida ”järnaxel” i Sveriges partipolitiska landskap

När Eskilstunas kommunstyrelseordförande Jimmy Jansson i dag (31/10) intervjuades i riksradions P1 berättade han att det inte bara är i frågan om ett nationellt förbud mot tiggeri som han är överens med högern. Han nämnde också skatterna och näringslivspolitiken som viktiga områden där socialdemokraterna och moderaterna tillsammans skulle kunna smida en ”järnaxel” i politiken.

Från SSU-Sörmland är reaktionen besk vad gäller Janssons krav på nationellt tiggeriförbud. Det stämplas av distriktsordföranden Josefine Helleday som ”beklämmande”. Helleday menar att Jimmy Janssons ståndpunkt strider mot det som är ”socialdemokraternas hållning”.

SSU anser att förslaget om att förbjuda tiggeri är beklämmande. Det är självklart att ingen vill se tiggeri, men det måste vi alltid bekämpa genom att motverka fattigdomen i våra samhällen. Inte genom att säga till de som av nöd känner sig tvingade att tigga att vi inte vill se dem. Därför är Jimmy Janssons uttalande om ett nationellt tiggeriförbud i strid med socialdemokraternas hållning nationellt beklaglig. Socialdemokraterna är och har alltid varit en rörelse som ser fattigdomens orsaker, inte enbart dess verkningar. Därför är regeringens linje rätt, där Sverige kämpar för att bland annat länder som Rumänien ska ta ett större ansvar för sin minoritetsbefolkning. Vi ser även stora problem med hur ett nationellt tiggeriförbud skulle vara utformat rent juridiskt, skriver Josefine Helleday i ett uttalande tillställt eFOLKET.

Jimmy Jansson har upprepade gånger uttryckt stor tillfredsställelse över det lokala samregerandet med moderaterna i Eskilstuna. Han har också klargjort att han anser att ”blockpolitiken är stendöd”. Någon stark opposition har inte märkts bland Eskilstunas aktiva och förtroendevalda socialdemokrater. När han nu föreslår ett fördjupat samarbete även på riksnivå med landets största högerparti,  är det svårt att veta om även detta kommer att relativt motståndslöst accepteras inom de egna leden.

You May Also Like