Rolf Nordin: Tankar om rasism, oförnuft och intolerans

Medan rasbiologin är en ”metod” för att påstå att rasistiska idéer utgår från säker vetenskap, trots att de snarast ska betraktas som vidskepligheter, försöker inte rasismen förklara dumheterna; utan ser dem som självklarheter, vilka inte behöver stöttas upp med några kvasivetenskapliga påhitt.

Rasism kan enkelt definieras som att bedöma människor efter hur de ser ut, istället för hur de agerar och är.

Några grupper som ofta drabbas av rasism:

Mörkhyade är en grupp som väl är lättast att identifiera, även om gränsen för hur mörk man behöver vara för att drabbas av dumheterna är flytande.

Hudfärgsvariation, skillnaden mellan mörk och ljus hud, har egentligen bara en betydelse: Positivt – mörk hud skyddar mot solens skadliga verkan; ljus hud underlättar D-vitaminupptagen. Negativt – Mörk hud försvårar D-vitaminupptaget och ljus hud ökar risken för skador av orsakade av solstrålning; exempelvis hudcancer. Vad som är viktigast avgörs av vilken breddgrad man bor på. Någon annan skillnad finns inte.

Religion tas upp av vissa som en viktig bas för angrepp på andra. Det finns tyvärr en del sekter inom de flesta religioner, som gör avståndstagande begripliga. Men generellt är det naturligtvis orimligt och dumt att angripa alla 1,8 miljarder muslimer för vad några begränsade sekter sysslar med. Även bland kristna finns det grupper som det finns starka skäl att kritisera.

Det finns ett mycket talande och välkänt exempel på hur fel det är att angripa en hel grupp för vad en begränsad grupp gjort: Hinduisten, Mahatma Gandhi mördadess av en hinduistisk extremist. Då även Gandhi var hinduist, vem är då den ”rätta” hinduisten?! Svaret är att alla anhängare av en religion i första hand bara måste bedöma individuellt. Vilket, som sagt, inte utesluter att kritik mot vissa sekter kan vara befogad.

En sekt som förvisso kan kritiseras är Deutsche Christen som fanns i Tyskland under 30-talet till mitten av 40-talet. Det handlade om en fanatisk, antisemitisk kristen gruppering inom nazipartiet. De inriktade sig på att rensa ut allt judiskt ur Bibeln, och ville ”bevisa” att Jesus inte var jude.

Romer har drabbats av rasism i närmare 1000 år i Europa. Tidigare kallades de zigenare och/eller tattare. Ordet zigenare kommer från grekiskan, och kan översättas till ”de som inte rör” enligt en teori. Denna mening kan alternativt tolkas som ”de som inte hör hit”. Vilket också stämmer med hur de har behandlas, både historisk och i nutid. Mellan 1914-1954 var det i Sverige förbjudet för romer att resa in i Sverige, vilket även gällde för dem som rest från Sverige till annat land. De nekades återresa till Sverige

Det finns givetvis fler grupper, judar med flera, som drabbats av rasdiskriminering i Sverige. I sammanhanget kan det dock vara befogat att särskilt uppmärksamma romernas situation, då denna grupp fortfarande drabbas av omfattande och rasism.

Rolf Nordin

You May Also Like