Läkarföreningen: Bedrövlig arbetsmiljö på Nya Karolinska

Tv-skärmar som kirurgerna inte ser, små rum, oduglig ventilation, glasytor som läcker sekretessuppgifter, svåra odörer som inte kan vädras ut – och it-haverier som riskerar patientsäkerheten. Det skriver Dagens Nyheter tisdag den 13 februari.

Läkarföreningen har lämnat in anmälan om så svåra arbetsmiljöbrister på Nya Karolinska att de kräver att Gamla Karolinska inte säljs. 9 000 namnunderskrifter har lämnats in till fastighetslandstingsrådet Paul Lindquist (M) i protest.

I fredags lämnade Läkarföreningen in en anmälan enligt arbetsmiljölagen om allvarliga brister, till sjukhusdirektör Melvin Samsom. Bristerna har påtalats ända sedan inflytten började. Inspektionen för vård och omsorg har också gjort inspektion efter rapporter om patientsäkerhetsrisker då larm, telefoni och hissar inte fungerar.

– Allt är egentligen bedrövligt, men en poäng med den här skrivelsen är att någon måste ta ett övergripande ansvar för problemen. Som det är nu blir det en ohållbar arbetssituation, säger Yvonne Dellmark, Läkarföreningens ordförande på Karolinska.

Här är några av felen som läkarna räknar upp:

Mycket stor brist på administrativa arbetsplatser, för att exempelvis diktera eller skriva journaler, ringa patienter, anhöriga och kollegor.

Odörer som inte kan vädras bort. Inga fönster på NKS går att öppna för vädring. Det innebär stora problem med odör i patient- och mottagningsrum.

För trånga granskningsutrymmen. På thoraxröntgen, barnröntgen och ekokardiografi har läkare som vill granska en röntgenundersökning problem att hitta plats.

Problem att hålla sekretess. De stora, öppna, inglasade ytorna orsakar stor insyn och problem att bibehålla patientsekretess.

Bristande ljusförhållanden. I delar av NKS finns klimatstyrda persienner som inte kan regleras manuellt. Det försvårar arbete vid bildskärm.

Läkemedel riskerar förstöras. Läkemedelsrummen är för små och ofta varmare än de 25 grader som är maximal temperatur för att förvara läkemedel.

Brist på förråd gör att annan utrustning ställs i läkemedelsrum och i korridorer, vilket försvårar städning och framkomlighet för patienter och personal.

Allvarliga problem med telefoni med fel på bland annat telefoner och myco-enheter, en mobil larmenhet, vars batteritid inte ens håller för ett jourpass. Samtal bryts och personal går inte att nå, vilket leder till bristande patientsäkerhet.

Nästan 4 000 klädskåp saknas. Som en konsekvens måste de anställda varje dag byta om på Gamla Karolinska och promenera emellan fram till årsskiftet 2018/19. Skåpen som då planeras är för små.

Operationssalarna är inte anpassade för operation: El- och gasuttag sitter så högt att korta personer inte når och sladdar hänger i vägen. Stora specialbeställda 85-tumsskärmar är felplacerade så att kirurger har svårt att se. Omklädningsrum saknas, vilket gör att personal måste gå i operationskläder genom allmänna ytor med risk för kontaminering.

Problem med dörrar och hissar ökar stressen och riskerar fördröja akuta transporter. Trapporna är branta och oergonomiska.

Därutöver väntas befolkningen i länet 2030 vara en halv miljon större än man räknade med när beslutet togs att bygga Nya Karolinska.

– Därför blir det extra viktigt att ha kvar lokalerna i Gamla Karolinska som en buffert för vård, utbildning och forskning. Det är fullt fungerande sjukhuslokaler som man i framtiden kan använda till vård och annan verksamhet som inte får plats på Nya Karolinska, säger Yvonne Dellmark.

Moderatpolitikern Paul Lindquist framhåller att försäljningen bygger på beslut som redan är fattade.

– Läkarna jag mötte framförde en hel del kloka synpunkter när det gäller Nya Karolinska, men det förändrar inte den inriktningen som vi valt.

Försäljningen till fastighetsägaren Niam väntas inbringa 2,3 miljarder kronor till landstinget, en intäkt som minskas avsevärt genom att landstinget som behöver lokalerna, ska hyra dem för 215 miljoner kronor årligen fram till 2020.

– Det allvarliga i det här är att det är så många brister i arbetsmiljön på NKS, som är svåra att åtgärda eftersom de har med byggnadens konstruktion och den ursprungliga planeringen att göra, säger Sara Åsbrink, huvudskyddsombud

Sjukhusdirektören Kelvin Samson säger att de problem med arbetsmiljön som tas upp är kända och att sjukhuset har ett pågående arbete kring hur dessa ska lösas.

I måndags rapporterade DN att Finanslandstingsrådet Irene Svenonius tar ett steg tillbaka och på obestämd tid inte kommer att arbeta med frågor rörande Karolinska. Beskedet kom efter DN:s avslöjande om att Svenonius är jävig i ett eventuellt beslut om en extern granskning av sjukhusets konsultinköp, då en sådan granskning kommer att röra hennes man som har haft en nyckelposition när det gäller upphandlingarna från Boston Consulting Group. Svenonius har tidigare motsatt sig en extern granskning.

Irene Svenonius invaldes nyligen i Moderaternas partistyrelse och utsågs där till partiets talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor inför valet.

Tommy Jansson

Länk till artiklar:

Läkare larmar: Stoppa försäljningen av Gamla Karolinska
Efter DN:s avslöjande om jäv – Svenonius tar ett steg tillbaka från Karolinska

You May Also Like