Integrationen är en klassfråga

Under flera år så var Sveriges flyktingpolitik väldigt generös. Moderater och Miljöpartister låg bakom den, men av två skilda orsaker och syften.

Miljöpartiet för humanismen, att hjälpa människor i nöd. Moderaterna för att bygga en ny lägsta socialgrupp som skulle innebära billig arbetskraft.

Detta gjordes samtidigt som välfärden och trygghetssystemen slaktades till förmån för skattesänkningar för dom som har mest, och organisationen för integration var obefintlig.

Nu skriker Moderaterna om att människor inte integrerar sig, fler skall sparkas ut, och rättigheter skall dras in, att man inte skäms.

Vi som stöttar regeringen förstår att detta ytterst är en klassfråga, och den handlar inte enbart om integration, den handlar om att bryta segregationen som är förödande. Segregation som drabbar människor oavsett ursprung.

Om vi placerar 2000 svenska familjer i ett trångbott område med en skola som inte fungerar och förhindrar dom vuxna att arbeta och försörja sig så får vi problem, det är inte alls konstigt.

Och det är exakt vad som hände dom människorna som kom till vårt land i hopp om en bättre framtid undan krig och förföljelse. Samtidigt har vi ett stort antal som har hamnat långt från arbetsmarknaden av olika skäl.

Alla människor är en resurs, alla människor har rätt till den frihet som en egen inkomst innebär.

Dom närmsta 10-åren så måste vi alla jobba stenhårt för att ge dessa människor möjlighet att ställa upp på dom krav vi ställer på dom.

För det är precis det som det handlar om, oavsett ursprung, religion, hudfärg eller din sociala bakgrund så skall du erbjudas en väg till självförsörjning, och det ska ställas krav på att du gör vad du blir anvisad att göra. Utbildning och validering står vi för gemensamt, det kommer att ge oss en god framtid tillsammans.

Alla som kan jobba ska jobba.

I allt detta gömmer sig en fantastisk möjlighet att Sverige även i framtiden blir ett land som andra vill kopiera, en föregångare, med hög välfärd och goda trygghetssystem.

För ett samhälle med stora klyftor kommer aldrig att kunna erbjuda alla människor frihet, frihet att slippa beroende av bidrag är en mänsklig rättighet, och därmed en klassfråga.

Jonny Pettersson (S-märkt)

You May Also Like