Läkare mot Kärnvapen välkomnar Göteborgs ställningstagande mot kärnvapen

Som första svenska stad tog Göteborgs kommunfullmäktige nyligen ställning mot kärnvapen och stöd för FN:s kärnvapenförbud.

Göteborg sällar sig därmed till hundratals städer världen över, däribland Paris, Oslo, Washington DC och Hiroshima, som redan anslutit sig till stadsuppropet mot kärnvapen. Det är ICAN, mottagare av Nobels fredspris 2017, som är initiativtagare till uppropet.

Som läkare från Göteborg känner jag mig både stolt och glad att kommunfullmäktige fattade detta viktiga och historiska beslut. Intressant att notera är att Socialdemokraterna röstade ja till motionen medan regeringen har ställt sig tveksam till en svensk anslutning till kärnvapenförbudet, säger David Victorin, vice ordförande i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Han ser framemot att fler städer visar vägen och att fler lokalpolitiker vågar ta ställning för att dessa massförstörelsevapen förbjuds.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like