Bildklipp från fn.se

Göteborg vill förbjuda kärnvapen

Som första stad i Sverige uppmanar Göteborgs kommunfullmäktige regeringen att signera FN:s konvention om kärnvapenförbud. Feministiskt initiativ var drivande i frågan och Socialdemokraterna gav sitt stöd.

Det var FI-ledamöterna Stina Svensson och Teysir Subhi som lämnat in motionen i ärendet.

– Det känns väldigt bra och väldigt viktigt att Göteborg tar ställning, säger Stina Svensson till Göteborgs-Posten.

Den S-ledda regeringen har vägrat att skriva under FN-konventionen. Ändå ställde sig Socialdemokraterna i Göteborg bakom motionen om att staden ska ansluta sig till kärnvapenförbudet.

Från talarstolen framhöll gruppledaren Jonas Attenius att Socialdemokraterna och arbetarrörelsen har en lång tradition i kampen mot kärnvapen och kommenterade det faktum att ställningstagandet går emot regeringens uppfattning.

– Vi har olika ingångar i det. De har sina bevekelsegrunder, det har jag respekt för. Men vad det här handlar om är inte säkerhetspolitik på det sättet. Det är ett upprop mellan städer för att sätta tryck i frågan. Visst, vi går emot den nationella nivån, men vi vill ändå markera att vi vill sätta ett tryck i frågan.

Även Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade för motionen.

Den styrande alliansen och Sverigedemokraterna ville avslå motionen men fick se sig besegrade då Demokraterna lade fram ett eget förslag som de röstade för.

Tommy Jansson

Länk:

You May Also Like