Ransoneringskort.

Lagen om tillgång och efterfrågan

Jag hörde två inringare till Ring P1 idag som sa saker värda att reflektera över.

Det var en grisbonde som beklagade sig över att priset på grisfoder stigit kraftigt. Över 40 procent, vilket slog hårt mot hans verksamhet. Orsaken till prisökningarna är främst dåliga skördar förra året.

Sedan var det en kvinna som tyckte det var fel att de som hyr ut lägenheter i andra hand tar ut så höga hyror. Hon tyckte att när man hyr ut i andra hand ska man inte få ta ut högre hyra än vad som är avtalat enligt förstahandskontraktet.

Att man vill hyra ut i andra hand kan ju bero på att man av olika skäl befinner sig på annan ort tillfälligt under en tid. Studier, arbete utomlands eller liknande. Då kan det vara okej att hyra ut i andra hand.

Men nu, i bostadsbristens tider, finns det folk som hyr lägenheter, inte med avsikt att bo där, utan med avsikt att hyra ut vidare, för att på så vis tjäna pengar på bostadsbristen. Det finns exempel på folk som aldrig bott i den lägenhet de hyr ut i andrahand.

Så är det ofta i dagens samhälle där “lagen om tillgång och efterfrågan” styr priset.

Är det brist på någonting stiger priserna. Råkar det finnas överskott så pressar det ner priserna.

Under brödupprorens tid 1917 då det rådde svält i Sverige hände det att köpmän gömde undan bröd, potatis och andra livsmedel i väntan på att priserna skulle stiga, och på så sätt utnyttja matbristen för att berika sig.

“Lagen om tillgång och efterfrågan” är ingen naturlag. Det är bara ett sätt där giriga människor utnyttjar en bristsituation för att berika sig.

För att motverka denna girighet och för att se till att det lilla som fanns fördelades rättvist, hade vi under andra världskriget ransoneringskort, som utfärdades av Statens Livsmedelskommission. Ransoneringskorten skulle garantera att alla fick sin andel av det som var bristvaror. De som hade gott om pengar skulle inte kunna köpa på sig stora mängder för att sedan sälja vidare till högre priser.

Nu hände det att även systemet med ransoneringskort missbrukades, genom att det förekom handel med ransoneringskort.

Men i det stora hela var ransoneringen ett sätt att fördela lika och rättvist.

Jag har kvar en bunt ransoneringskort från krigsåren. Kort som är utskrivna på mina föräldrar, och även på mig, som är född 1944.

Under den så kallade oljekrisen 1973 steg priset kraftigt på olja och bensin. Jag minns att det då talades om att införa ransonering. Dels för att hålla nere förbrukningen, men även för att den olja och bensin som fanns skulle fördelas rättvist.

Nu gick det aldrig så långt att ransonering infördes den gången.

Men som sagt – lagen om tillgång och efterfrågan är ingen naturlag. Det är en kapitalistisk lag som går ut på att man ska kunna tjäna extra när det råder brist på bostäder, livsmedel och annat.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like