Andy Slavitt.

Dollartörst och stormaktsarrogans bakom Biden-rådgivarens hatiska utfall mot Tegnell?

Den som trodde att Donald Trumps försvinnande från den politiska makten i USA skulle innebära ett slut på ovederhäftiga utfall och lögner måste tyvärr dämpa sina förhoppningar. Joe Bidens nye covid-rådgivare Andy Slavitt har börjat sitt jobb med hatattacker på svenska folkhälsomyndighetens Anders Tegnell.

Vad sägs om:

Din strategi kan inte ta livet av folk hur länge som helst innan du antingen får sparken eller jämförs med en nazist.

Redan i december skrev han:

 – Du kan inte vara likgiltig inför att människor dör hur länge som helst utan att folk fattar att du är en skitstövel.

Vi har all anledning att glädjas åt Donald Trumps nederlag. På flera områden kommer Bidens politik att innebära progressiva förbättringar. Vi kan förhoppningsvis få se medborgarskap för miljontals illegala latinamerikaner som i under lång tid levt och arbetat i USA och gett samhället och ekonomin avgörande bidrag samtidigt som de levt utan medborgerliga rättigheter och under hot om utvisning. Vi kan också hoppas på åtgärder mot rasistiska uttryck och maktstrukturer. Det är också bra att USA redan nu återanslutit sej till Parisavtalet.

Men vi ska inte ha några illusioner om att den US-amerikanska synen på sej själva som den “största demokratin” med nästan gudomlig plikt att leda oss andra ska försvinna i och med Trumps sorti.

När det gäller Andy Slavitts utfall mot Anders Tegnell så speglar de just denna US-amerikanska överhetsideologi. På engelska skulle man kanske kunna kalla den “US supremacy”.

Men den speglar också något mer. Andy Slavitt har ända tills han nu tar jobbet hos Biden varit uppknuten till ett Schweiziskt företag som tillverkar munskydd! Företaget heter Livinguard. Andy Slavitt har också i sin egen pod cast gjort reklam för företagets munskydd.

Detta har han haft att säga om företagets produkt:

Orsaken till att jag gillar och använder Livinguards masker är att de faktiskt avaktiverar coronavirus tack vare en otrolig patenterad teknologi som visat sej minska spridningen av mikro-organismer som bakterier och virus.

Låt oss sätta ett stort frågetecken bakom ordet “avaktiverar”. Tydligen vill han inte gå in på hur det går till genom att hänvisa till att “teknologin är patenterad”.

Men bortsett från hur bra dessa masker är kan vi konstatera att Slavitt haft ett egenintresse i att bekämpa Tegnells mera skeptiska syn på munskydd och masker för allmänheten.

Man ska naturligtvis noga värdera den Tegnellska strategin. Att inte förorda massiva “Lock Downs” har motiverats med att social isolering har allvarliga negativa effekter. Speciellt för barn. Naturligtvis kan det finnas situationer där Lock Downs är nödvändiga men sådana beslut måste övervägas noga. Jag tror att denna Tegnellska syn har varit i stort sett riktig. Linjen har varit att skydda de äldre men där har vi ju misslyckats. Insikten att Lock Downs under långa perioder leder till frustration och protester har varit riktig. Det är bara att se på situationer i länder som tillämpat denna politik.

Det har begåtts misstag som vi har all anledning att skärskåda. Sverige har ju också modifierat synen på munskydd. I dag rekommenderas dom i kollektivtrafiken. Helt rätt anser jag. Frågan är inte enkel. Men framförallt måste vi ta itu med frågan hur vi förhindrar nya pandemier. Här kommer vårt förhållande till djur och natur in. Vi måste också se på vår beredskap. Den nyliberala politiken med minimala lager och noll framförhållning måste bort.

Vi måste skapa ett hållbart och uthålligt samhälle. Detta är de stora frågorna som vi står inför. Andy Slavitts Trumpliknande utfall mot Tegnell för oss inte en millimeter framåt. Dom speglar en “US-supremacy” och antagligen också hans egna ekonomiska intressen i produktionen av masker.

Peter Widén

You May Also Like