Bild: Uki_71 / Uschi / Deutschland / pixabay.

Kväkarnas fredskommitté: Sveriges regering bryter mot avtalet om icke-spridning av kärnvapen!

I sin avsiktsförklaring till Natos generalsekreterare hade Ann Linde kunnat be om att slippa kärnvapen på svensk mark. Det har andra Nato-länder gjort. Det gjorde hon inte. Hon hade kunnat avböjadeltagandet i Natos Nuclear Planning Group där Natomedlemmarna diskuterar hur, när och varkärnvapen skulle kunna användas. Det har Frankrike gjort. Men det gjorde inte Ann Linde. Hon accepterade den rollen kärnvapen spelar “fullt ut”. Förutom risken för den humanitära katastrof som kärnvapen på svenskt territorium skulle kunna leda till kommer Sverige härmed att bryta mot de icke spridningsförpliktelser som landet åtagit sig när Sverige skrev under Ickespridningsavtalet.

Påpekandet ovan görs i den senaste numret av Fredsbladet, en digital tidning som ges ut av det kristna Kväkarsamfundets fredskommitté.

Liksom tidigare nummer nagelfar det senaste på ett mycket förtjänstfullt sätt faktabakgrunder till för fredsrörelsen viktiga frågor. Det aktuella numret består av en tydlig och välskriven genomgång av relevanta fakta rörande den process som lett fram till den svenska regeringens ansökan om NATO-medlemskap och det svenska politiska etablissemangets beredvillighet att fullständigt underordna sig NATO:s kärnvapenpolitik och hantering av kärnvapen.

Kväkarnas fredskommitté ställer som mål att tillsammans med andra skapa en bred folklig fredsrörelse och att skapa anti-militaristiska initiativ:

Vi vill uppmuntra till ett aktivt samarbete med andra fredsrörelser både i Sverige och internationellt. Framför allt önskar vi en dialog med våra läsare för att vi ska kunna hjälpas åt att i våra dagliga liv arbeta för en fredligare värld.

Läs mer:

You May Also Like