S:t Eskils Gymnasium – En av Eskilstunas kommunala gymnasieskolor…

Gymnasieskolan i Eskilstuna dras med stort underskott

Den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna har idag över 700 tomma platser spridda på sina fyra gymnasieskolor och olika program. Skolledningen ser nu därför över organisationen för att få en budget i balans, en hållbar organisation och fortsatt hög kvalitet i undervisningen.

Kommunala gymnasieskolan räknar med ett ekonomiskt helårsresultat för 2022 på minus 2,7 miljoner kronor, för skolenheterna (exklusive gymnasiesärskolan och de anslagsfinansierade enheterna). Resultatet blir tack vare tidigare överskott. Utan överskott hade underskottet varit ännu större – 5,1 miljoner kronor.

– Under ett par år har vi kunnat använda tidigare årsöverskott, men nu är pengarna snart slut. Genom att göra en översyn av hela kommunala gymnasieskolan säkerställer vi att vi har en budget i balans. Vi kommer att titta på alla enheters förutsättningar och organisation för att inte stå med tomma platser, säger Monica Widelund, skolchef för kommunala gymnasieskolan.

Monica Widelund, skolchef för gymnasieskolan i Eskilstuna.

Översyn genomförs

Gymnasienämnden hade ett extra långt arbetsutskott nu i veckan tillsammans med gymnasieskolans ledning för att diskutera den ekonomiska situationen. Ordförande Robin Tannarp (M) gav skolledningen i uppdrag att genomföra en översyn av gymnasienämndens organisation med anledning av den ekonomiska situationen.

– En ekonomi i balans med fokus på kvalité är centralt för gymnasieskolan. När förutsättningarna kraftigt förändrats är det viktigt att vi också ser över vår kostym och verksamhet för att kunna generera så bra kvalité och utbildning som möjligt för Eskilstunaborna, säger Robin Tannarp (M) ordförande i gymnasienämnden.

Robin Tannarp (M), ordförande i Gymnasienämnden i Eskilstuna.

Över 700 tommma platser

En orsak till gymnasieskolans underskott är den förändrade befolkningsprognosen, men även att fler elever väljer fristående skolor. I dagsläget har kommunala gymnasieskolan över 700 lediga platser, utspritt på olika gymnasieenheter och program. Skolledningen konstaterar att de förändringar som genomförts för att anpassa sig till de förändrade förutsättningarna inte har skett tillräckligt snabbt.

– Så här i efterhand kan jag se att vi borde ha påbörjat det övergripande arbetet tidigare. Nu har vi mer lokaler än vi borde i förhållande till det antal elever vi har. Därför ser vi över helheten för att få en organisation som är hållbar över tid. Även fortsättningsvis ska vi ha en skola med hög kvalitet på elevernas undervisning, och den ska vara likvärdig, säger Monica Widelund.

Se över kostnader

I slutet av året ska skolledningen presentera ett underlag som gymnasienämnden sedan ska fatta beslut om.

– Vi tittar på flera olika alternativ och är öppna för alla lösningar. Sen ska vi jämföra och se vad de olika alternativen kostar ekonomiskt, kvalitetsmässigt och långsiktigt.  I arbetet har vi en nära dialog med våra rektorer. Det kommer även att göras en genomlysning av befintliga program för att se vad de kostar, säger Monica Widelund.

Läs också:

You May Also Like