Kubas revolutionsledare Fidel Castro har avlidit

Sent igår kväll (25 november) avled Kubas förre president och revolutionsledare. Han blev 90 år. 1953 inledde han kampen mot den USA-stödde militärdiktatorn Fulgencio Batista. 26-juli-rörelsen, där bröderna Castro organisatoriskt och politiskt tillhörde ledningen, störtade, efter ett två lång gerillakrig och ett folkligt uppror diktatorn, som på nyårsdagen 1959 flydde landet med Kubas guldreserv i bagaget.

Flydde gjorde också representanterna för den nordamerikanska maffian, som i samförstånd med Batista hade planer att göra Havanna till centrum för sin verksamhet. Det är idag bevisat att maffians ledare efter det att Fidel Castro visat dem på porten, omedelbart igångsatte planer på att mörda honom. Bevisat är också att maffian i försöken att mörda Castro samarbetade med USA:s underrättelsetjänst CIA.

CIA låg också det omfattande invasionsförsöket i Grisbukten 1962, och organisationen utbildade också terrorister som enda fram till 2000-talet genomförde aktioner. Basen för denna verksamhet fanns bland de kubaner som lämnat Kuba efter revolutionen 1959. Det handlade förutom om Batista-diktaturens förövare om de välbeställda kubaner, som inte kunde acceptera jordreformen och Castro-regeringens satsning på att skapa ett samhälle präglat av långtgående jämlikhet.

Av samma skäl framhärdade USA i sin fientlighet. Tidigt infördes en ekonomisk blockad av Kuba. Den är fortfarande i kraft. Liksom ockupationen av det landområde där USA:s militärbas Guantánamo ligger.

Fidel Castros bortgång har enligt mediernas rapporter mötts med reaktioner som går starkt isär. Politiska högergrupper har på vissa håll till och med offentligt jublat. Bland den stora majoriteten kubaner, bland Latinamerikas fattiga, i Afrika – där Kubas tveklöst gjorde en mycket betydelsefull insats i samband med störtande av apartheidsystemet – och inom arbetarrörelsens vänster har reaktionen uppenbarligen ofta varit den motsatta. Brittiska Labourpartiets ordförande, socialisten Jeremy Corbyn, säger i ett uttalande han han ser Fidel Castro som en “stor personlighet i vår planets historia”.

Fidel Castro hade uttryckt en önskan om att efter sin död kremeras. Så skedde under lördagen.

You May Also Like