Uttalande från Svensk-Kubanska Föreningen

Fidel, älskad av mänskligheten, är fysiskt död, men hans kamp för idéerna om rättvisa och fred lever vidare.

Alla de fattiga i tredje världen som fått läkarvård för första gången tack vare Kubas solidaritet sörjer honom.

Alla som lärt sig läsa och skriva tack vare Kubas solidaritet sörjer honom.

Alla människor i jordbävningsdrabbade byar i fjärran länder som fått hjälp och läkarvård av Kubas läkare sörjer honom.

Det kubanska folket, som i över 50 år har försvarat sig mot USA:s fientligheter, sörjer honom djupt.

Södra Afrikas folk sörjer honom. När de bad om hjälp i sin kamp mot apartheid var det Kubas som ställde sig på deras sida.

Alla måste dö, även de som vi älskar mest, men Fidel ska leva i vår kamp för en rättvis värld. Hans död uppmanar oss att kämpa mot krig och vapenindustri, mot miljöförstöring, mot girighet och för en bättre och mänskligare värld för alla.

Leve Fidel!

Göteborg den 26 november 2016
Svensk-Kubanska Föreningen
genom Martin Österlin, ordförande.

fidel-y-mandela

 

You May Also Like