Foto från www.anitaagnihotri.com

Kortintroduktion till den indiska författaren Anita Agnihotri

Anita Agnihotri, född den 10 oktober 1956, är en av Indiens mest namnkunniga och prisade kvinnliga författare. Hon utbildade sig först till lärare, men blev så småningom en framgångsrik författare vid sidan av sitt dagliga arbete som statlig tjänsteman med ansvar för olika utvecklingsprojekt ute på den Indiska landsbygden.

Anita Agnihotri lämnade efter några år sitt läraryrke, ör en anställning som tjänsteman i de östra delarna av Indien.

Hennes litterära skrivande tog sin utgångspunkt i hennes dagliga arbete.  Ofta blev det noveller, men även längre prosatexter.

Ett av hennes verk, översatt av Joar Tiberg, heter Dagar i Mahuldiha. Det innehåller både reportage, noveller och en kort roman. Undertiteln är Berättelser och reportage från Östra Indien. Boken är utgiven 2006 på förlaget Tranan.

Anita Agnihotris berättelser från Indien ger läsaren en inblick i hur hon såg på sin vardag när hon arbetade med sina projekt, som oftast handlade om byggande av vägar och broar. Projekt inriktade på att förbättra för den ofta fattiga befolkningen i byar  många mil från närmsta stad.

Ut till dessa byar får Anita Agnihotri ta sig på egen hand eller med sina arbetskollegor; med egen bil eller med buss, på dåliga vägar. Där får hon sedan under projektiden bo under ofta primitiva  förhållanden. Hon lever ett både spännande och strapatsrikt liv, och deltar rent fysiskt, kan man säga, i sina berättelser. Det gör att man som läsare får en stark närvarokänsla. Det är ett landsbygdens Indien, långt bort från storstädernas inslag av relativ modernitet.

Anita Agnkhotris  och hennes kollegor bygger vägar broar och brunnar. Syftet är att göra vardagen lite lättare för människor som kanske bara har några kor och ett litet jordbruk som ska försörja en stor familj.

Agnihotris verk har publicerats på flera av Indiens språk, och bland de utländska, förutom på svenska, bland annat på engelska tyska och svenska.

Kjell Andersson

You May Also Like