Vasco Pratolini (1913-1991).

Kortintroduktion: Vasco Pratolini, italiensk arbetarförfattare

Vasco Pratolini växte upp i arbetarkvarteren i Florens. Hans roman med titeln Ungdomsår i Santa Croce handlar om det proletära Florens Det är långt från den “fina och förnäma” delen av Florens. Där i fattigkvarteren får läsaren följa tre pojkars uppväxt. Tiden är tidigt 1930-tal när Mussolinis fascism härskade i Italien. De tre ungdomarna och deras föräldrar avskyr fascismen, som plågar den italienska arbetarklassen. Det genomsyrar hela berättelsen.

Författaren själv var också en stark kritiker av det rådande politiska systemet. Romanen är en skildring av de tre pojkarnas liv i de skumma gränderna samt deras familjers och släktingars boende i lägenheter som kunde ha haft en bättre standard men där solidariteten alltid hade varit stark mellan generationerna. Hur går det då för de tre kamraterna? Inte så bra. Den ena blir skjuten i kriget i Abessinien, som Mussolini startade några år före andra världskriget. Den andra pojken utsätts för politisk förföljelse och blir kriminell.

Som läsare blir man fångad av den positiva stämningen i boken. Trots det sorgliga slutet. Och man vill gärna läsa fler romaner av Vasco Pratolini. Han gav sammanlagt ut ett femtontal böcker, varav några blev film. Pratolini skrev även en svit av romaner som beskriver arbetarrörelsen framväxt i Italien mellan åren 1875 till 1945. Dessa romaner fick titlarna Metello och Bröderna; en familjekrönika. En av de böcker som blev film på 1950-talet fick titeln Fattiga älskares krönika.

Kjell Andersson

You May Also Like