Bildtexten översatt från spanskan: “Dessa är de verkliga terroristerna”.

USAs nygamla vapen: Ekonomisk terrorism

Eva Björklund 2019-07-14, fritt efter Global Research

USAs nya massiva ekonomiska sanktioner är ekonomisk terrorism mot folken i länder med för USA misshagliga regeringar. Det låter inte så farligt med sanktioner, men vad är det egentligen, vad betyder sanktion? Ordet har två motsatta betydelser, dels bifall, dels straffåtgärder – repressalier. USAs ekonomiska sanktioner för att tvinga fram regimskifte terroriserar folken lika mycket som annan irreguljär krigföring, för krig handlar det om, ekonomisk terrorism

Det är i och för sig ingen nyhet, och gäller inte bara Iran, Nordkorea och Venezuela som är de senaste att drabbas. USA har tillämpat det länge, och på över 20 länder. USA utnyttjar sitt ekonomiska överläge för att svälta ut olydiga folk så att de ger upp. Ett av de mest skandalösa inslagen är att  USA med sin ekonomiska och militära makt, tvingar hela övriga världen att medverka i den ekonomiska blockad som ökar dödligheten. USA har inte sprängt Irans oljefartyg men den ekonomiska krigföringen får samma följder och borde hållas för vad den är: ekonomisk terrorism.

När USA ensidigt lämnade kärnkraftsavtalet med Iran och införde “sanktioner” och hotfullt uppmanade Japan, Sydkorea och Turkiet och alla länder som köpte iransk olja att ansluta sig, skröt USAs finansdepartement med att de “sanktionerade” över 700 enskilda personer, företag, flygbolag, rederier som handlade med Iran. Reuters rapporterade att i mars 2019 hade USAs utrikesdepartement “instruerat handelshus och oljeraffinaderier över hela världen att avbryta sin handel med Venezuela, eller själva bestraffas med ‘sanktioner’”.

Detta har Kuba varit utsatt för i över 60 år, men klarade sig från svält och elände tack vare handeln med Sovjetunionen och Warsawapaktsländerna fram till 1990. Då anslöt sig Ryssland och de “fria baltstaterna” till USAs blockad. Kubanerna tvingades att med egen kraft och europeisk turism överleva på bantningskost, med omfattande elavbrott och mörker och lyckades ändå uppnå en ekologiskt hållbar utveckling, hälsa och utbildning, i ett bristsamhälle, som dock lättade med den Venezuelas Bolivarianska Revolution, som USA nu försöker förgöra, och med den även Kuba. I Nordkorea ledde det till svält.

Medierna är medskyldiga

USAs bolagsmedier har varit delaktiga i den ekonomiska krigföringen genom att godta Vita husets anspråk på att de ekonomiska straffåtgärderna inte är jämförbara med militära terrormetoder för att tvinga regeringar till “demokratiskt regimskifte”. De mediala rapporterna nämner sällan den dödliga effekt den ekonomiska terrorismen har på vanligt folk, utan passar på att beskylla regeringarna för den ekonomiska kris som följer på “sanktionerna” och USA-stött ekonomiskt och tekniskt sabotage. Och svenska medier följer “husbondens röst”.

De dödliga följderna blir allt tydligare i Venezuela, med en omfattande och djup ekonomisk kris, där redan fallande oljepriser bokstavligen rasat, och BNP gått ned 37 procent under 2018. Den årliga rapporten om dödlighet har visat att USA “sanktioner” varit huvudansvariga för minst 40 000 fler döda på ett år och 85 procent brist på läkemedel, enligt apotekarförbundet. Utan den ekonomiska terrorismen skulle Venezuelas ekonomi kunnat återhämta sig genom de på senare tid något höjda oljepriserna. Och importen av mat och läkemedel kunde ha ökat. Oljeindustrin står för 95 procent av Venezuelas exportintäkter. USAs ekonomiska krigföring medför att Venezuela inte heller kan få några lån för att ta sig ur den ekonomiska krisen. USA har dessutom konfiskerat Venezuelas oljebolagsfilial i USA, och lagt beslag på 7 miljarder US$.

Kriminellt.

Eftersom USAs militära ingripanden, kupper och hemliga dollarstöd till militanta grupper för att störta olydiga regeringar visat sig leda till katastrof, socialt sammanbrott och inhemsk terrorism i Afghanistan, Irak, Haiti, Somalia, Honduras, Libyen, Syrien, Ukraina och Jemen, verkar det nu mer lockande att använda den “mjuka” makt som USA besitter med sitt ekonomiska överläge och dollarn som internationell valuta. USA säger att “sanktionerna” nu gynnar Venezuelas och Irans folk genom att svälta ut dem så att de vänder sig mot sina regeringar, med det lyckas inte heller utan det militära hotet.

I Nordkorea ledde USAs och västländernas ekonomiska krigföring till långa torkperioder, och undernäring för miljoner av landets 25 miljoner invånare. Skärpningen av krigföringen 2018 stoppade nästan all landets export, och de blev utan pengar för att importera.

Att övergå från att dundra in med US Rangers, som de gjort i arabländerna och de latinamerikanska små fattigstaterna, till “mjuka kupper”, har inte visat sig så lätt heller, så militären har ändå fått hjälpa till.

Venezuela: USAs 68:de regimskifteskatastrof.

FN-utredaren De Zayas och en kollega, utsedda av Människorättsrådet, analyserade USAs olagliga ekonomiska krigföring från 2017 i Venezuela och deras slutsatser gäller i lika hög grad Iran. De skrev en omfattande rapport som också tog upp Venezuelas oljeberoende, och starkt fördömde USAs “sanktioner” som ekonomisk krigföring.

“Dagens ekonomiska sanktioner och blockader kan jämföras med medeltida stadsbelägringar” skrev Zayas, “21 århundradets sanktioner syftar inte bara till att tvinga en stad på knä, utan hela självständiga länder.” Han uppmanade Internationell Brottmålsdomstolen att utreda USAs sanktioner mot Venezuela som ett brott mot mänskligheten.

Ironiskt nog vände FNs Högkommissionär för Mänskliga Rättigheter rapporten upp och ner och anklagade Venezuelas regering för den våldsamma oppositionens misshandel och mord på chavister, och för den brist på mat och läkemedel som USAs ekonomiska terrorism orsakat.

You May Also Like