Miguel Angel Asturias 1899-1974, latinamerikansk författare

Miguel Angel Asturias föddes 1899 utanför staden Salama, Guatemala. Han studerade vid universitetet i Guatemala City mellan åren 1917-1923. Han deltog i de massiva demonstrationerna mot den sittande diktatorn Manuel Estrada Cabrera, vilka bidrog till att denne avsattes 1920.

Efter sina studieår arbetade Asturias en tid som journalist. Författarskapet inleddes under 1940-talet med romanerna Presidenten och Majsmänniskor.

På 50-talet slog han igenom internationellt med romansviten Stormvind, Gröna Påven, Röda Kamelior och De begravdas ögon, kallat Asturias bananepos. De beskriver förtryck och vidriga omständigheter på bananplantagerna och är en kritik av nordamerikanska företags inblandning i Guatemalas inrikespolitik.

Miguel Angel Asturias blev nyskapande med en skrivteknik, kallad magisk realism, som kortfattat är en blandning av indianernas traditioner, folklore samt socialrealism. Stilen en hel generation unga författare i Latinamerika, som t ex peruanen Manuel Vargas Llosa, kom att använda.

Asturias återkom med sin kritiska granskning av nordamerikanska storföretag, United Fruit – och CIA – när de 1954 störtade en folkvald president med vänstersympatier och istället tillsatte en militärjunta i Guatemala. Det skildras i novellsamlingen Weekend i Guatemala.

Den boken tvingade Asturias att fly till Argentina. Han vistades där fram tilll 1966, då en folkvald president tillsattes i Guatemala, Mendez Montenegro. Denne utsåg Asturias till ambassadör i Paris, som under några år var där, och sedan i Madrid.

Miguel Angel Asturias fick 1967 mottaga Nobelpriset i Litteratur för sitt omfattande författarskap. Asturias avled 1974. Han vilar på kyrkogården Pere Lachaise i Paris bland kända filosofer, skådespelerskor och dramatiker, m fl – sångerskan Edith Piaff och Jim Morrison, medlem i rockgruppen The Doors på 1960-talet.

Kjell Andersson

You May Also Like