John Michael Coetzee. Foto från adelaidenow.com.au

Kortintroduktion: Den sydafrikanske författaren J. M. Coetzee

J.M. Coetzees roman Pojkår är en gripande och utlämnande självbiografisk roman om en ung pojkes uppväxt i Sydafrika. Handlingen är förlagd till slutet av 1940 – och några år in på 50 -talet. Alltså åren då Sydafrika upplevde en svår tid av ytterligare skärpt rasåtskillnad och förtryck. Åren då världen fick lära sig den brutala innebörden av ordet apartheid.

I boken skildras en ung pojkes uppväxt i en vit medelklassfamilj i utkanten av Kapstaden. Pojkens upplevelser och funderingar kring sitt liv och hans förhållande till sina föräldrar genomsyrar romanens 175 sidor.

Pojkens mor är uttalad rasist som tycker att Sydafrika är ett bra land att leva i. Hon jobbar ibland som lärare. Fadern däremot, som är en advokat, uttrycker inte på samma sätt som modern uppslutning bakom den officiella rasideologin. Han är mer återhållsam i sin attityd gentemot svarta och judar, medan modern ständigt och öppet uttrycker sitt förakt.

Den unge pojkens lärare är afrikander, boerättling och sympatisör till det rasistiska nationalistpartiet som 1948 övertog regeringsmakten. Läraren hatar engelsmännen, den andra stora vita befolkningsgruppen.

Pojken är måttligt intresserad av skolan. Han gillar dock matte och litteratur men är mindre engagerad i lektionerna som handlar om historia och geografi. På sin fritid föredrar han att vara ensam med sina tankar. Han tycker att modern är överbeskyddande, medan han mer eller mindre dyrkar fadern. Sin egen bror har han ingen direkt närmare relation till. Ju äldre pojken blir ju mer vantrivs han i apartheidsystemets Sydafrika. Dessutom drömmer pojken om att bli poet. Att bli advokat som fadern eller lärare som den rasistiska modern lockar honom föga. Nej, pojken vill bo på en helt annan plats och i ett annorlunda samhälle. Dessa tankar bär han med sig på sina oftast ensamma cykelturer i utkanten av Kapstaden.

Romanen kan ses både som en protest mot dåtidens Sydafrika samt en mycket vacker och inträngande skildring av en ung pojkes politiska uppvaknande i en mörk tid. Det vackra språket måste också framhållas. Romanen Pojkår var med säkerhet en av anledningarna till varför författaren fick ta emot Nobel-priset i litteratur 2003. Pojkår gavs ut på Brombergs förlag och översattes till svenska av Thomas Preis. John Michael Coetzee har även skrivit dessa romaner, Onåd 1999, I väntan på Barbarerna 1980, Ungdomsår samt Historien om Michael K 1983.

John Michael Coetzee föddes 1940. Han är sedan många år bosatt i Australien. Där är han litteraturkritiker och översättare.

Kjell Andersson

Foto: Gunnar Gustafsson.

You May Also Like