Lärarna på Rekarnegymnasiet tar strid mot den social-moderata nedskärningslinjen.( Foto: René Forsman)

76 lärare på Rekarnegymnasiet: “Vem ska jobba i dina skolor, Puustinen?”

“Skolan i fokus!” jublar Jari Puustinen (m) på Facebook den 17/1. Eskilstuna går med rekordöverskott, heter det i EK den 23/1. Nu ska staden rustas inför framtiden. Det ska byggas, bland annat skolor. Det borde vara fantastiska nyheter för skolorna i Eskilstuna.

Dessvärre innebär inte de goda tiderna ordentliga resurser till att rusta Eskilstunas ungdomar för framtiden. Dagen innan Puustinens Facebookjubel blev vi lärare på de kommunala gymnasieskolorna informerade om att vi har kraftiga nedskärningar att vänta de närmaste åren. Skolorna ska få mindre medel att röra sig med samtidigt som antalet elever ökar. En ökad arbetsbelastning är att vänta, enligt skolledarna. Vi ombeds komma med förslag på vad vi kan spara in på. Vårt svar: ingenting.

Eskilstuna satsar för lite pengar på skolan. Från politikens och förvaltningens håll framhåller man gärna att Eskilstunas kommunala skolor gör bra resultat, givet förutsättningarna. Jämfört med liknande kommuner klarar sig Eskilstunas ungdomar bra.

Jo tack, vi vet. Det är ju vi som levererar resultaten. Men vi vet också vad priset är för resultaten. Eskilstuna har lägre lärartäthet, fler sjukskrivna lärare och färre behöriga lärare än de flesta andra kommuner i Sverige. Allt fler talar om att lämna yrket eller kommunen. Konsekvenserna av detta blir lektioner som lappas av obehöriga vikarier i större och större klasser där elever med speciella behov och diagnoser blir allt fler.

En ökad arbetsbelastning för lärarna ger en direkt påverkan på eleverna och deras framtid. Hittills är det lärarna som tagit smällen för skolpolitiken i Eskilstuna men nu riskerar även eleverna att drabbas. Eskilstunas föräldrar har rätt att kräva att eleverna får en trygg skolgång som rustar dem för framtiden och inte lämnar sår och besvikelser. Det kräver många friska lärare som trivs med sin arbetssituation. Det är svårt att rekrytera behöriga lärare i Sverige. Den kommun som vill ha bemannade klassrum måste erbjuda en bra lön och schyssta arbetsvillkor.

Detta är inga nyheter för dem som styr skolpolitiken i Eskilstuna och ändå ska det skäras ner. Vi kräver svar från Jari Puustinen som är ansvarig för skolpolitiken på följande:

– Hur ska den goda kvalitén i skolan upprätthållas trots nedskärningar?

– Hur ska Eskilstunas skolor bli en attraktiv arbetsplats så att lärare vill komma hit och stanna kvar?

Det är lärarna i klassrummen som vet bäst vilka förutsättningar som behövs för en bra undervisning. Eskilstuna satsar för lite på skolan som det är och det går inte att skära ner ännu mer. Det räcker inte att lägga pengar på tegel och murbruk. Någon måste vilja jobba i skolorna också.

Magnus Svensson, Veronica Sivén Stenström, Pia Roos, Gunilla Skogsmo, Tomas Vidén, Johan Lidén, Samuel Lindholm, Mathias Lundqvist, Karolina Nilsson, Tomas Lundqvist, Karin Lindblom, Andreas Lie, Stefan Hallberg, Evelina Mårtensson, Martin Sundqvist, Annelie Larsson, Anders Larsson, Jari Hart, Pontus Wiederholm, Daniel Boström, Jesper Granlund, Mirjam Svanerö, Ulrika Calmegård, Pierre Åslund, Kent Johnsson, Ann Sahlman, Roger Hiding, Magnus Fjaestad, Barbara Malm, Eva Ramshorn, Rikard Unneberg, Sahra Holmgren, Emelie Frid, Emelie Andersson, Nicklas Karlsson, Tomas Larsson, Camilla Bolander, Rikard Jonasson, Michael Ludvigsson, Jimmy Bergkvist, Brita Beijar, Sophia Lines, Annika Wanland, Kerstin Kjellvall, Pernilla Malm, Eva Flyman, Björn Nilsson, Jim Eriksson, Daniel Nilsson, Jan Strömberg, Magnus Güthlein, Harri Vennola, Johan Moberger, Lars Skoglund, Håkan Kyhlström, Marie-Louise Amnebjer, Karin Bergström, Lisbeth Fridborn, Therese Ribe, Natalie El-Hage, Tarja Latva-Karjanmaa, Jorma Hämäläinen, Anneli Larsson, Jan Holmström, Johan Hallinder, Caroline Edberg, Michael Kax, Bjarne Thysell, Mowafak Fadhel, Stig Josfalk, Bergman, Malin Persson, Marie Groth-Lundgren, Bo Sandberg, Holger Sandeberg, Katri Ek och Jan Strandqvist.

Lärare på Rekarnegymnasiet

You May Also Like