BILD: Översväming i Rio Grande do Sul 2023 FOTO Município de Nova Bassano.

Klimatkatastrofen som redan är här

Göran Kärrman, rapportör om Brasilien för nättidningarna Internationalen och eFOLKET:

Brasiliens sydligaste delstat Rio Grande do Sul har drabbats extremt hårt av förändringarna i klimatet. Efter ett par år av extrem torka har delstaten under 2023 och nu 2024 drabbats av extrema regnväder.

Rio Grande do Sul är till storleken något mindre än Sverige och har en befolkning på drygt 10 miljoner. Stora delar av delstaten står nu under vatten. En stor majoritet av delstatens kommuner har drabbats och många städer och byar är helt övergivna. Minst 500 000 människor har övergivit sina hem och minst 147 människor har omkommit.

Delstatshuvudstaden Porto Alegre är översvämmat till mer än 50 procent efter att vattennivån i den sjö som Porto Alegre ligger vid, stigit med 5,3 meter vilket är den högsta nivå som någonsin uppmätts.

– Jag har inget annat för mig än att öppna räkningar, säger en man som befinner sig i ett av de provisoriska evakueringsområdena till den brasilianska dagstidningen Folha de Sao Paulo.

– Hur jag skall kunna betala dem förstår jag inte, fortsätter han.

Stora delar av delstatens ekonomi är helt utslagen. Transporter fungerar inte eftersom vägar är översvämmade eller raserats. Port Alegres internationella flygplats liksom stadens fotbollsarena står under vatten och är stängda. Industrier och lager är översvämmade och är de inte det saknas råvaror eller personal eftersom de ofta tvingats lämna sina hem eller inte kan ta sig till sina arbetsplatser.

Den tragedi som drabbat Rio Grande do Sul hindrar inte landets extremhöger att sprida lögner, dels riktade mot regeringen och presidenten Lula da Silva, men också om förhållandena för dem som tvingats lämna sina hem.

Även om de flesta också inom högern erkänner klimatförändringarna som orsaken till katastrofen så vägrar de acceptera att mänskliga aktiviteter skulle ha någon inverkan på klimatet.

Tvärtom lanserades ett förslag i parlamentet från den samlade högern som innebär en ökad avskogning om det skulle bli verklighet. Allt i namn av “ekonomisk utveckling”.

Hur den “ekonomiska utvecklingen” kommer att vara i Rio Grande do Sul tycks inte bekymra så länge det finns vinster att hämta någon annanstans.

Göran Kärrman

You May Also Like