Daniel Suhonen var på ABF i Eskilstuna och berättade om Katalys och projektet klass i Sverige. Foto: H. Foste.

Klass i Sverige: Daniel Suhonen om Tankesmedjan Katalys projekt

För några år sedan startade fem LO-förbund en tankesmedja, med namnet Katalys. Daniel Suhonen, som tidigare bland annat arbetat som journalist och redaktör för socialdemokratiska tidskrifter som Tvärdrag och Tiden, fick uppdraget att leda Katalys och fria händer att utforma arbetet. Katalys har på några år växt till att bli en av de viktigaste opinionsbildarna inom arbetarrörelsen.

Tankesmedjan Katalys största projekt är Klass i Sverige. Projektet har hittills tagit fram en bok och 20 skrifter som alla belyser klassamhället. I onsdags kväll kom Daniel Suhonen till ABF i Eskilstuna och berättade om Katalys och projektet klass i Sverige.

“Jag ska prata om klass och politik och hur det hänger ihop”, inledde Daniel sitt anförande. Men först gav han en bakgrund till att de fem LO-förbunden Byggnads, Målarna, Elektrikerna, Fastighets och Seko startade Katalys:

– Man måste vinna samhällsdebatten och den förs på sådana här möten men också i massmedia och offentliga möten och där har facket varit oerhört svagt, vilket gör att man förlorar debatten. Inte för att vi har fel, utan helt enkelt för att vi inte har spelat med i matchen.

– Vi har också två mål, vi ska företräda arbetarklassen och vanliga löntagare i samhällsdebatten, precis som näringslivets tankesmedjor aldrig missar att företräda de rika, företagsägarna och näringslivet. Timbro, som ägs av Svenskt Näringsliv ordnar ju aldrig några seminarier med frågan om det finns entreprenörer eller företagare. För det är ju själva utgångspunkten för dem att dessa finns. Medan vi på vänsterkanten ofta har inlett en debatt om: finns det en arbetarklass? Finns den kvar?

– Vi ska företräda LO-medlemmar på samma sätt som facket gör på arbetsplatserna. Fast vi gör det kanske på debattsidor, i tv studior plus på föreläsningar. Vi för samma kamp, men på en annan arena. Den andra målsättningen är: att vi ska flytta samhällsdebatten åt vänster, vi är demokratiska socialister, vi är reformister. Men vi är inte partibundna.

– Det jag hela tiden landar i är att det som egentligen har försvunnit är klassmedvetandet. Det socialdemokratin byggde under 140 år. Men vad är det som sen har hänt. Det finns en massa olika förklaringar till att människor har slutat rösta eller gått till Sverigedemokraterna. Det som har hänt och som jag tror ligger i botten är att arbetarrörelsen slutade förstå klass och slutade att prata om klass.

Daniel Suhonen gav sedan ett konkret exempel från Stockholms förorter hur dagens klassamhälle påverkar människors liv. Den röda tunnelbanelinjen går från Norsborg i Stockholms södra förorters stora bostadsområden med flerfamiljshus där det bor många låglönearbetare och många invandrare till Danderyd, med ett av Sveriges mest förmögna villaområden i den gamla Djursholmstaden. Den genomsnittliga levnadsåldern är sju år lägre i Norsborg än i Danderyd. Skillnaden blir ännu större om man jämför en vanlig arbetare i Alby nära Norsborg och en högutbildad i Danderyds kommun, då skiljer 18 år i förväntad livslängd.

– Så här är det i Sverige idag. Forskare vid Karolinska institutet har också visat att man på ett foster i en mammas mage kan se stora skillnader i vikt beroende på vilken klass modern kommer ifrån. Hur är detta möjligt, jo därför att klassamhället avsätter sig i vilken vikt det här fostret har. På ett nyfött barn kan det skilja ett kilo. Idag här i Sverige. Det är inte i Asien, i Afrika, säger Daniel Suhonen.

– Det är klassamhället på riktigt. Det finns en klasstruktur, mätbart – som sociologer kan mäta. En sak är vilken klass man tillhör, en annan hur det tar sig uttryck politiskt. För vi har fortfarande en stor arbetarklass, det har vi fortfarande, men den har förändrats.

Förr var människor i Sverige mycket medvetna och mycket stolta över att vara arbetarklass. Det var en viktig del av deras identitet att vara arbetare. Det var stolta arbetare som byggde landet. Man pratade om arbetets värde.

Det är detta som har förändrats. Socialdemokraterna pratar inte längre om klass. Och sen har Socialdemokratin kopplat ihop sin nedgång i väljaropinionen med hur många arbetare det finns och kommit fram till att det här är bara matematik att folk slutar rösta på sossarna. “Arbetarklassen håller på att försvinna”.

– Men detta där är ren bullshit. Arbetarklassen finns kvar, men fram för allt har arbetarklassen förändrats. Vi har byggt ut en stor offentlig sektor, kvinnorna har tagit plats i arbetslivet. Hälften är kvinnor numera och 25 procent är invandrare. Arbetslivet har helt enkelt förändrats. Men detta fick arbetarrörelsen att tro, att våra väljare de håller på att försvinna. Detta gjorde att socialdemokraterna började vända sig till medelklassen i stället för till arbetarklassen.

Detta är bakgrunden till Tankesmedjan Katalys projekt Klass i Sverige. Mer om detta kan du läsa på Katalys hemsida.

Foste Hjälte

You May Also Like