Jens Holm talade vid ett möte i Biografbaren på Contrast i Nyfors. Foto: Rolf Waltersson.

Klimatet och framtiden

“Ställ om Eskilstuna, Sverige och Världen” var den ambitiösa rubriken då Jens Holm talade vid ett möte i Biografbaren på Contrast i Nyfors i onsdags (29 augusti)

Jens Holm är riksdagsman för Vänsterpartiet och dess talesperson för miljö- och klimatfrågor.

Forskare har länge varnat för ett varmare klimat och kraftigare omslag i vädret med stormar, extrem hetta, torka och smältande polarisar, och att detta till stor del är en följd av mänsklig påverkan. Den här långa, varma och torra sommaren med skogsbränder, vattenbrist och minskade skördar av spannmål och foderväxter, har gjort att frågan nu har kommit i fokus på allvar.

I sitt föredrag påvisade Jens Holm att det här också handlar om rättvisa om jämlikhet “De 10 procent rikaste i världen står för 45 procent av de klimatförstörande utsläppen”.

För att illustrera detta rullade han ut en lång lista med namn på alla de 183 miljardärerna i Sverige. Det är de rika som lever i materiellt överflöd och som förstör mest. Det är de som flyger mest. De allra fattigaste har på sin höjd sett ett flygplan på långt avstånd.

I Sverige lever vi som om det fanns 4 jordklot att ösa fossila bränslen och mineraler ur.

Därför måste flyget minska, enligt Jens Holm. Nu har flygandet i stället ökat kraftigt. Sedan 1990 har flygande ökat med 70 procent.

Här i Sverige ska flygandet minska genom en kraftig förbättring av tågtrafiken. “Vi behöver inte flyga mellan Stockholm och Göteborg. Vi ska ta tåget”. Alla problem vi ser inom tågtrafiken beror till stor del på avregleringen. SJ måste ges nya ägardirektiv. Det måste vara enkelt att åka tåg. Biljettpriserna ska vara låga och enhetliga. Nu är det ett virrvarr med priser beroende på resdagar och avgångstider. “779 kronor vid en avgång och 129 vid en annan avgångstid för samma resa. Sånt skapar misstro mot systemet.

Han talade också om behovet att minska köttkonsumtionen och ställa om till mera hållbara alternativ.

Vi kan inte heller ha ett slit- och släng-samhälle där man avsiktligt tillverkar produkter med kort livslängd.

Ökad satsning på solceller och annan förnybar energi. Till exempel att man inför regler i bygglov att det ska anläggas solceller vid nybyggnation i de lägen där solceller är motiverat.

Onödiga engångsartiklar av plast ska bort. Likaså måste annan onödig plast bort.

Han nämnde att Kina tidigare varit den största “mottagaren” av plastavfall, men att Kina nu satt stopp för detta.

“Vi i den rika världen kan inte fortsätta att lämpa över mycket av vårat miljöfarliga avfall till andra, och fattigare, länder”

Ökade krav på industrin att ta fram alternativ till diesel och bensin.

Han tog också upp Ceta-avtalet, ett så kallat frihandelsavtal mellan EU och Kanada, som ger de stora multinationella industriföretagen rätt att stämma länder som försöker stoppa miljöfarlig verksamhet. Vänsterpartiet var ensam om att gå emot detta i riksdagen. Han kritiserade Miljöpartiet för att de godkänt avtalet. Annars såg han Mp som en bundsförvant i kampen mot miljöförstöring.

Avslutningsvis kunde inte Jens Holm låta bli att påpeka att Vänsterpartiet är det bästa miljöpartiet enligt Naturskyddsföreningens granskning av riksdagspartiernas miljöpolitik. Mp kom på andra plats och S på tredje. Sist och sämst på miljöpolitik är SD.

Text & Foto
Rolf Waltersson

PS. Ser man bilden på hur Donald Trump bor i sin våning i Trump Tower i New York, och jämför med bilden som visar hur de fattigaste bor i ett slumområde i Manila Filippinerna, behövs nästan inga ord.

Det räcker att se bilderna, och att tänka efter, för att inse vad som är fel, och vad som behöver göras.

You May Also Like