eFOLKET-bibliotekets flitigt lästa exemplar av Nils Parlings Motorsågen. Foto: Gunnar Gustafsson.

Kjell Anderssons boktips: Nils Parlings klassiker Motorsågen

Nils Parling (1914 – 2002) debuterade som författare år 1950 med romanen Motorsågen. Den har ibland kallats för “skogsarbetarnas egen Bibel”. Det beror helt enkelt på att den handlar om hur skogsarbetarna förr i tiden hade det på sina arbetspass.

Berättelsen är förlagd till 1950-talet och huvudpersonen i boken befinner sig i början av romanen på väg till ett av många slitsamma arbetsskift ute i skogen. Det är vinter, kallt och massor med snö. Det är en spännande skildring av hur det kunde vara att arbeta som skogsarbetare för drygt sextio år sedan. Platsen för berättelsen är förlagd till södra Dalarna i det som oftast brukar kallas för Finnmarkerna som sträckte sig i söder mellan Grängesberg och Ludvika ungefär.

Nils Parling var själv skogsarbetare i många år innan han ådrog sig en svår skada i jobbet. Vilket förmodligen var en kanske avgörande orsak till att han slog in på skrivandet.

Motorsågen har givits ut på Oktoberförlaget, och även på En bok för alla.

Intressant är att femtiotalet blev en så kallad brytpunkt för landets skogsarbetare. Det berodde på att det var just vid denna tid som motorsågen gjorde sin entré.

Den bidrog starkt till att skogsavverkningen blev mycket mer effektiv för arbetsgivaren. Men för skogsarbetarna blev det något helt annorlunda, många av dem blev arbetslösa. Det vållade även många konflikter mellan de anställda och skogsägaren.

Konflikter blev det också mellan skogsarbetarna inbördes. Det är närmast det som den här romanen handlar om.

Parlings roman innehåller också väldigt fina miljöskildringar. Det finns nog ingen författare som har skildrat hur slitigt och tungt det kunde vara att handsåga ner träden, eller hur det låter när snön glider ner från träden en kall vinterdag. Sådana stämningsfulla naturskildringar var Nils Parling en mästare på att kunna beskriva.

Förutom fina naturscenerier i romanen Motorsågen är boken även en hyllning till de skogsarbetare förr i tiden som slet och jobbade i djup snö och i tjugo graders kyla till en alltför dålig lön och där många också fick betala med sin hälsa…

En av de vanligaste Motorsågarna på 50 och 60 talet var av märket McCullock. Den tillverkades i USA. Men sedan 1999 ingår märket i Husqvarna Group.

Romanen Fällan är ett slags del två till Motorsågen. Andra romaner som Nils Parling skrev var Trumman, Offerrök, Allhelgonabrand, Fjällbruden, Präglingen och Kringränd.

I den lilla byn Säfsnäs beläget någon mil väster om Grängesberg finns det ett litet museum där besökaren kan få en inblick i hur Nils Parling och hans arbetskamrater hade det som skogsarbetare.

Kjell Andersson

Boken Motorsågen var förlaga till TV-filmen Motorsågen som visades första gången i SVT 1983. Den går att se på YouTube:

You May Also Like