Foto: eFOLKET /Gunnar Gustafsson

Kjell Anderssons boktips: Albert Olssons “Makt och fattigdom”

Albert Olsson Olssons roman Makt och fattigdom gavs ut 1962 på Tidens förlag.

Romanens handling tilldrar sig under åren kring förra sekelskiftet. Berättelsen är förlagd till Malmö och huvudpersonen heter Slagman. Han tillhör en grupp av cirka femton personer som är stadsbud i Malmö. Deras arbete består till stor del av att frakta olika saker till stadens kaféer, restauranger och krogar.

Det är en tid då både fackföreningarna samt det socialdemokratiska partiet börjar växa och få inflytande i det svenska samhället. Det socialdemokratiska partiets dominant var Hjalmar Branting. Den politiskt längre till vänster Axel Danielsson hade ibland utmanat Branting. Danielsson valde bort Stockholm och blev chefredaktör för den nystartade tidningen Arbetet, som gavs ut i Malmö. Han fick dock inte uppleva 1900-talet, utan avled endast 36 år gammal dagen före nyårsafton 1899. Inom den malmöitiska arbetarrörelsen är Axel Danielsson fortfarande legendarisk.

Axel Danielsson i Malmös klassiska Folkets Park. Skulptör: Sven Andersson.

Malmö var också den stad i Sverige där den socialistiska arbetarrörelsen först introducerades. Skräddaren och agitatorn August Palm höll där i Hotell Stockholm den 6 november 1881 ett föredrag under rubriken ”Hvad  vilja socialdemokraterna?”. Några år senare (23 april 1889) kunde SAP (Socaldemokratiska Arbetarepartiet) grundas. Platsen var då en föreningslokal på Tunnelgatan (den del som numera är omdöpt till Olof Palmes gata) i centrala Stockholm.

Staden Malmö bestod vid den här tiden av en mängd skomakerier, garverier, väverier och förstås också av många och små och några större verkstäder. Hamnen var en viktig arbetsplats.

Det var trångt, stökigt och skitigt på stadens gator och torg. De allra flesta bodde i små kyffen bestående av ett rum och kök. Där samsades ibland upp till fem sex personer. Barnen lekte överallt på stans gator och på bakgårdarna.

Det var ännu en lång väg att vandra för landet ifråga innan det kunde kalla sig för en modern industrination.  Det var även en bit kvar för samma land att gå innan det kan kalla sig för en fullvärdig demokrati. Kvinnorna skulle bli tvungna för att bli erkända som fullvärdiga medborgare samt få rätten att få delta i valen till riksdagen. Och rösträtten var graderad efter inkomst och förmögenhet.

Kort sagt: det var en tid där mycket stod på spel. Och det var en orolig tid. Det har började mullra i de djupa arbetareleden.

Men det ägnar sig vår vän Slagman inte så mycket tid åt just nu. Han har mycket att stå i. Hans arbetsdagar kan sträcka sig från fem på morgonen ända fram till sju åtta på kvällen. Den enda dag i veckan som han är ledig är söndagarna. Då får hans båda hästar vila och vagnen som han har spänd efter hästarna får stå tom .

Då går Slagman till kafé Vinkeln, belägen inte så långt från Folkets Hus i Malmö. Där träffar han sina bästa vänner Sven och Olle som också jobbar som stadsbud i Malmö. De har hört att det ska komma en föredragshållare som heter August Palm till stan. Han ska prata om någonting som de tre arbetskamraterna aldrig har hört förut, nämligen om något som kallas för socialism.

Denne August Palm ska nu resa runt i Skåne och besöka Helsingborg, Landskrona, Trelleborg samt Limhamn och Kristianstad. På dessa platser ska han försöka övertyga och diskutera med arbetare om nödvändigheten av att de måste förstå och känna till vad ordet socialismen betyder för dem i framtiden.

Socialismen är den enda ideologi som sätter arbetarnas liv främst och den kommer att bidra till att de så småningom får bättre levnadsförhållanden, och även arbetsförhållanden, anser August Palm.

Men vår Slagman han är till en början lite skeptisk till August Palms retorik, medan både Olle och Sven tror på vad Palms teori kommer att innebära för arbetarna.

Ett intressant spår i Makt och fattigom är att författaren även berättar om hur den tidiga kooperationen växer fram vid samma tid. Det som vi i dagligt tal kallar för Konsum.

När man har läst den här boken slås man av att den har vissa likheter med Per Anders Fogelströms romansvit om Stockholm. Språket i Makt och fattigdom är klart och enkelt. Som läsare i 2000-talet får man en bra bild av hur fattigt och eländigt vårt land var precis i slutet av 1800-talet och början av det förra seklet. Hallänningen Albert Olsson, som för övrigt var folkskollärare till yrket, hade gjort en grundlig genomgång av hur Malmös befolkning levde vid tiden för förra sekelskiftet. Romanen slutar med den första storstrejken som ägde rum år 1909. Hur det blev då lämnar jag till Dig som läsare att ta del av. Makt och fattigdom är en mycket läsvärd och intressant roman, och Albert Olssons författarskap är en mindre guldgruva att ösa ur för den som uppskattar historiska romaner.

Kjell Andersson

You May Also Like