Politiska beslut ökar flygets klimatutsläpp

Grön Ungdoms språkrör Hanna Lindström anser att hon inte har något personligt ansvar att leva klimatsmart. Det är genom politiska beslut utsläppen av västhusgaser ska minska, men idag ökar utsläppen från flygtrafiken just på grund av politiska subventioner av flygplatserna i Sverige.

Hanna Lindström flyger ofta och tänker inte minska sitt flygande. I en intervju säger hon:

Det viktiga är inte vad jag gör. Jag förstår att när jag säger det här till dig kommer det höras i alla debatter. Då kommer jag att säga: ’Fuck you, det är ett fegt sätt att angripa mig…’

När intervjuaren på nättidningen KIT säger, “att vissa tänker att de åtminstone vill förstöra miljön så lite som möjligt.” Så svarar Hanna Lindström:

– Ja, och det kan man ju göra om man vill. Man kan ändra sina matvanor. Men jag tror ju att problemet är att det är för billigt att förstöra världen. Den oljan man tar upp kostar inte något*. Och det kommer ju inte att ändra något bara för att jag som person gör bra ifrån mig i privatliv.”

Hanna Lindström anser alltså att det inte spelar någon roll hur man lever idag. Det är endast genom politiska beslut som man kan åstadkomma förändringar. Visst är politiska beslut både nödvändiga och viktiga, men frågan är om man kan varar en trovärdig politiker om han helt slutar att bry sig om att ens eget beteende går stick i stäv mot det man vill uppnå.

Dessutom är det faktiskt så att de politiker som tillhör regeringspartierna eller den borgerliga oppositionen hyllar en ur miljö- och klimatsynpunkt helt omöjlig politik, eftersom de har målet att tillväxten ska öka. Det politiska målet är dessutom att även flygande ska öka. Flygplatser, som det statliga bolaget Swedavia äger, ska byggas ut – framför allt Arlanda.

Dessutom vurmar lokalpolitiker i hela landet för att just deras flygplatser ska öka sin flygtrafik och även den socialmoderata majoriteten i Eskilstuna vill ta upp kampen om landets flygpassagerare.

Två journalister Eigil Söderin och Maria Holm har gjort ett utmärkt grävjobb som presenteras i Etc. Där avslöjas att många svenska kommuner subventioner flygresor till utlandet.

Granskningen visar att skattemiljarder går till billiga flygresor:

– Rekordlåga biljettpriser får svenskarnas flygande att slå rekord i antal passagerare och klimatskadliga utsläpp. Men flygbranschen är kraftigt beroende av miljardstöd från skattebetalarna för att gå runt. Kommunernas bidrag till de förlusttyngda regionala flygplatserna har nästan fördubblats på fem år.

Det finns 29 kommunalt ägda flygplatser i Sverige. Nästan alla går med förlust, konstateras i artikeln i Etc: “

– Hela den svenska flygbranschen är bidragsberoende. Det statliga driftsbidraget på drygt 103 miljoner täcker endast en liten del av de regionala flygplatsernas växande underskott och resten tvingas ägarna betala, det vill säga kommunerna. Sedan 2012 har ägarbidragen nära fördubblats, från 375 miljoner till 635 miljoner år 2016. Skattebetalarna har fått betala sammanlagt 2,2 miljarder i stöd till underhåll och investeringar de senaste fem åren.

Detta visar 29 regionala flygplatsernas årsredovisningar de senaste fem åren. Dyrast är det för Norrlandskommunerna. För varje resenär via Pajalas flygplats är biljetten subventionerad med 2 861 kronor.

– Det blir en form av direktstöd till fossila bränslen. Vi måste ha en debatt om det här. Flygbranschen anser att man inte får några subventioner alls, men det påståendet kan er granskning motbevisa, säger Stefan Gössling, professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Med andra ord: Politikerna i riksdagen och många kommunpolitiker sitter idag och fattar beslut om subventioner till flyget, som leder till ökat flygande och därmed till ökade utsläpp av växthusgaser som gör att världen rycker allt närmare klimatkatastrofen.

Samtidigt flyger en del av dessa politiker själva så ofta de kan, och argumenterar för detta beteende med påståenden om att de anser att de inte kan påverka klimatet genom sitt eget agerande, utan endast genom politiska beslut.

Till Etc säger trafikforskaren Jonas Åkerman:

– Den bidragsstödda flygboomen är ohållbar ur klimatsynpunkt. Om ökningen håller i sig kommer utsläppen från svenskarnas utlandsflygresor riskera att bli högre än hela Sveriges övriga rapporterade utsläpp år 2040.

Hans Hjälte

*Priset på råolja är just nu drygt 700 kronor per fat. Så här mycket drar en Airbus 340-300 med 220 passagerare ombord på en resa tur och retur mellan Arlanda och Bangkok: Jetbränsle: 170 000 liter. Jetbränsle per passagerare: 770 liter. Bränslekostnad per passagerare: över 2 000 kronor. Koldioxidutsläpp per passagerare: 1 900 kg.