Obs: Bilden beskriver inte just den aktuella branden som är textens utgångspunkt.

Kapitalets profithunger skördar offer i New York

Bara några dagar efter julafton, den 28 december, dödades minst 12 personer i ett bostadsområde i Bronx i New York. För drygt ett halvår sedan inträffade den stora brandkatastrofen i London då ett 70-tal boende brändes inne i ett höghus. Kapitalets terror skördar offer

Branden i New York var alltså inte lika omfattande, men hade samma orsak, nämligen fattigdom.

Det är de ökade klyftorna i samhället som tvingar fattiga människor att bo i undermåliga bostäder. I London handlade det om en byggnad som renoverats med brandfarliga material, i New York handlade det om ett sekelgammalt hyreshus, med otillräckligt brandskydd och omodern uppvärmning.

När kylan dessutom den här julhelgen var hård i New York, med över tio grader (Celsius) kallt, tvingades människor värma sig genom att elda i gamla dåliga eldstäder. Det har där inträffat flera andra stora bränder under de senaste dagarna i New York, dock utan att det krävt många dödsoffer, däremot har många människor blivit hemlösa och det i en stad där det redan finns massor av hemlösa.

Alla större bränder i New York under de senaste årtiondena har inträffat just i gamla bostadsområden, där fattiga människor bor, ofta invandrare som har låginkomstjobb. Vid den senaste branden lyckades en kvinna rädda sig själv och några av sina barn, men förlorade sina andra barn. De omkomna i huset var i åldern från 1 till 6o år, de flesta var kvinnor, många män var fortfarande kvar på sina jobb och kom hem till förstörda hem och döda anhöriga.

Och detta händer i en stad som räknar sig till en av världens rikaste städer. Men denna rikedom är väldigt ojämnt fördelad. Här bor flest dollarmiljonärer i världen och några av de allra rikaste. Och för varje dag som går så ökar klyftorna mellan de rika och de fattiga, i New York och i hela USA.

De fattiga sjunker djupare ner i armod. Enligt en FN-rapportör är fattigdomen i USA skrämmande. Fattiga människor som blivit hemlösa i USA har sämre sanitära förhållanden än de som råder i flyktinglägren i Asien och Afrika. Den brittiska tidningen Guardian skrev nyligen om detta: America extreme poverty un special rapporteur

Samtidigt blir de rika i USA allt rikare. De sex rikaste männen – för det är naturligtvis män – ökade i fjol sin sammanlagda förmögenhet med 100 miljarder dollar Bloomberg Billionaires Index

Och de tre rikaste – Jeff Bezos, Bill Gates och Warren Buffet – äger lika mycket som hälften av USA:s befolkning. Den senaste skattesänkningen som kongressen nyligen röstade igenom kommer att göra dessa superrika ännu rikare, medan skatten höjs för många låginkomstfamiljer. Förändringarna kommer att öka klyftorna, som i USA redan är större än i något annat industrialiserat land.

Enligt SVT:s rapportör är dock tanken att skattesänkningen ska komma de fattigaste till godo, när antalet jobb kommer att öka. Om denna tanke vore sann så skulle ju USA fullkomligt ha översvämmats av jobb sedan många år.

Det är inte elden och kylan som dödar fattiga människor. Det är det kapitalistiska systemet.

Hans Hjälte

You May Also Like