Mairead Maguire (Foto Li Grebäck/CC).

Julian Assange nominerad till Nobels fredspris av Mairead Maguire

Mottagaren av Nobels fredspris 1976, Maired Corrigan-Maguire, har nominerat (8 januari 2019) Julian Assange till årets fredspris. I sitt brev till det norska Stortingets fredspriskommitté skriver hon:

“Julian Assange och hans kollegor i Wikileaks har vid flera tillfällen visat att de är en av de sista möjligheterna att skapa äkta demokrati och de har vikt sitt arbete till vår frihet och yttrandefrihet. Deras arbete för verklig fred, genom att avslöja våra regeringars handlingar hemma och utomlands, har upplyst oss om de fasor som har utförts under täckmantel av demokrati runt om i världen. I detta ingår omänskliga handlingar av Natostyrkor. Wikileaks publicering av e-postkorrespondens har avslöjat planläggning av regimskiften i länder i Mellersta Östern (Sydvästasien) om vilka våra politiker bidrog till för att bedra allmänheten. Dessa avslöjande har inneburit ett stort framsteg för nedrustning och icke våld i hela världen…”

Maired Corrigan-Maguire fick själv Nobles fredspris 1976 på grund av sitt arbete för fred på Nordirland. Hon blev engagerad i fredsrörelsen efter att ha blivit vittne när tre av hennes systerbarn blev dödade i samband med en skottlossning i Nordirlands huvudstad, Belfast, Hon blev sedan en av de ledande i fredsorganisationen Community of Peace People.

Marie Corrigan-Maguire pekar på att det genom åren har varit kontroverser kring Nobels fredspris och några av dem som har fått priset. Hon anser att priset dessvärre har fjärmat sig från sin ursprungliga mening: “Det var, enligt Alfred Nobels testamente, meningen att priset skulle stödja och skydda enskilda människor som var hotade av regeringskrafter för sin kamp för icke-våld och fred, genom att visa på deras osäkra läge. Med att tilldela Julian Assange Nobels fredspris, så kommer han och andra att få det skydd de verkligen är förtjänta av.”

Med sin nominering av Julian Assange genomför Marie Corrigan-Maguire en dubbel politisk handling, dels pekar hon på den absurda situation Julian Assange har hamnat i på grund av hoten från USA:s statsledning och dess lakejer runt om i världen samt dels på hur det norska Stortinget vid flera tillfällen har trampat på Alfred Nobels testamente och avsikt med fredspriset, då man har utsett våldsbesudlade politiker till pristagare.

Foste

Artikeln bygger på uppgifter från bloggen: Midt i fleisen

You May Also Like