Bildskapare: Gordon Johnson / pixabay.

Insändare om en försöksballong, släppt från stadshuset i Eskilstuna

Eskilstunas kommunalråd Jari Puustinen (M) och Jimmy Jansson (S) har skrivit en gemensam debattartikel som nu publicerats i Dagens Nyheter. I artikeln pläderar de för en M+S-regering i Sverige. Inte så konstigt eftersom de redan regerar Eskilstuna tillsammans. Med Eskilstuna-centern som bihang.

När man läser deras text förstår man att en bärande tanke är att de två största partierna ska göra sej oberoende av de mindre partierna som man helst verkar vilja förpassa till marginalen. Kanske till och med utanför den parlamentariska arenan.

Man ser sej själva som “industrialistpartierna”. Om klimat och miljöfrågorna skriver man att man vill se:

En klimat- och miljöpolitik som bygger på engagemang och delaktighet, inte skuldbeläggande och bestraffningar.

Vad man menar med det kan man undra, men vår gissning är att “industrialistpartierna” inte kommer att delta i den ekologiska omställning som är absolut nödvändig. Vi tror att dom tvärtom kommer att bekämpa omställningen.

Naturligtvis finns de obligatoriska kraven på begränsningen av invandringen med. Dessa ledande Eskilstunapolitiker har ju gjort sej kända på detta område.

Dom lånar i slutorden från Donald Trump. “Lets make Sverige lagom again” har dom som avslutning.

Vad alltihop handlar om är Jimmy Janssons totala anpassning till Jari Puustinens dagordning. Det är ingen kompromiss, det är kapitulation.

Under decennierna efter andra världskriget genomfördes de reformer som kom att tillsammans kallas folkhemsbygget. Socialdemokraterna drev igen om en rad reformer som förbättrade den sociala situationen för arbetarklassen och moderniserade samhället. Men man tog aldrig steget till att beröva storkapitalet den ekonomiska makten, man utmanade aldrig det privata ägandet av kapital. Detta ledde till att när högervridningen och nyliberalismen tog fart på 80-talet så raserades mycket snabbt välfärdsbygget. Vi fick decennier av nedskärningar, privatiseringar och snabbt ökande ojämlikhet kombinerad med en arbetslöshet permanentad på en nivå som vi aldrig såg under reformdecennierna.

Vi har alltså ett samhällssystem som är det som Jari Puustinen förordar. Ett kapitalistiskt system som dessutom brutaliserats genom de nyliberala kontrareformerna som borgerliga (och socialdemokratiska) regeringar drivit igenom de senaste 40 åren.

Utspelet som Jari och Jimmy nu gör speglar inte någon kompromiss mellan högern och socialdemokratin. Det speglar Janssons totala kapitulation. Jimmy Jansson tillkännager sin beredvillighet att tillsammans i en koalition med högerpartiet Moderaterna förvalta kapitalismen. Att fortsätta den nyliberala vägen. Dessutom som de två vännerna skriver med “Lite hårda nypor, ordning och reda…”

Peter Widén

Jimmy Jansson och Jari Puustinen (nere i högra hörnet). Bild: Tommy Bimman Andersson.

You May Also Like