Kräv kärnvapenförbud! Rusta ner – inte upp!

Två av årets sommarpratare i Sveriges Radio, Beatrice Fihn och Max Tegmark har tagit upp kärnvapenfrågan, och vilken risk mänskligheten utsätts för genom kärnvapenhot. Ett enda misstag kan utlösa ett krig som riskerar att utplåna allt mänskligt liv på jorden.

Max Tegmark ägnade en stor del av sitt program åt att argumentera för att Sverige borde skriva under kravet på att förbjuda kärnvapen.

Regeringen och en stor majoritet av riksdagsmän sticker däremot huvudet i sanden och vågar inte ens diskutera frågan. Försvarsminister Peter Hultqvist utmålar alla, som ifrågasätter upprustning och Sveriges samarbete med världens största och mest aggressiva militärmakt, till landsförrädare och inflytelseagenter för en utländska makt – det vill säga Ryssland.

Försvarsministern har helt och hållet köpt den hotbild som USA:s ledande politiska kretsar har målat upp, nämligen att Sverige och andra EU-länder är utsatta för ett militärt hot från Ryssland. Detta faller på sin egen orimlighet, då Rysslands militärbudget är mindre en fjärde del av de europeiska Natoländernas militärbudgetar, se bild 1. Hela Natos militärbudget är 13 gånger så stor som Rysslands, se bild 2.

Försvarsministern har tydligen också skrämt alla större media i Sverige till tystnad. De ska till en internationellt känd svensk forskare, som Max Tegmark, att våga ifrågasätta den officiella svenska bilden av kärnvapenrustningen och vilka hot vi lever under. Men inte ens han når alltid ut med sitt budskap.

Trots att Max Tegmark ägnade en stor del av sitt program åt att argumentera för att Sverige borde skriva under kravet på att förbjuda kärnvapen, så försvinner detta viktiga budskap i Sveriges största morgontidning Dagens Nyheter. I en artikel på nästan 40 rader om sommarprogrammet så skriver man ingenting om att han kräver förbud mot kärnvapen. DN lyckas minimera Max Tegmarks kamp mot kärnvapen till att han: “redan under uppväxten i Bromma blev engagerad i kampen mot kärnvapen”.

För naturligtvis är det som Max Tegmark säger – vågar säga. Nämligen att ett kärnvapenkrig är det allra värsta som Sverige kan råka utför – och det oavsett om vi själva direkt drabbas av kriget:

Sen är det viktigt att komma ihåg att det största militära hotet mot Sverige inte är en rysk invasion… utan ett kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland som börjar av misstag. Om Sverige ses som allierat med ena sidan så kommer storstäder som Stockholm och Göteborg att utplånas av vätebomber. Även om vi inte blir direkt attackerade så kan vi drabbas av radioaktivt nedfall och av en elektromagnetisk puls som slår ut vår elektronik. Den största faran är en atomvinter, där eld och rök förmörkar atmosfären tillräckligt för att utlösa en mini-istid, med vinterväder året runt.

Och risken för att detta ska inträffa blir inte mindre hur mycket vi än själva rustar. Snarare ökar risken om allt fler länder rustar. Inga vapen kan skyddas mot denna den ultimata katastrofen för vårt land. Det enda som kan göra oss tryggare är att alla kärnvapen i världen skrotas.

En allmän nedrustning i vår del av världen, det vill säga om Nato upplöstes och Ryssland inledde en allmän nedrustning, skulle också minska riskerna för en väpnad konflikt i Europa och göra oss och alla andra som lever i Europa tryggare.

Men istället driver Nato på upprustningen i Europa – och Sverige hänger på. Det är USA:s som har krävt att de europeiska Natoländerna ska öka sina militärutgifter. Och politikerna i Europa följer villigt direktiven från Washington. Och trots att det i Tyskland finns ett starkt folkligt motstånd mot upprustning och mot kärnvapen, så beslöt den nya högerkoalitionen nyligen att öka militärutgifterna.

Den tyska högern kräver nu också att landet ska skaffa egna kärnvapen.

Den tyska tidningen Welt am Sonntag hade en omslagsbild av en kärnvapenbomb draperad i en tysk flagga. Rubriken löd: “Behöver vi bomben?”

Svaret är “Ja” enligt författaren till artikeln, Christian Hacke, en akademiker med nära relationer till högerpolitiker och militärer. På det sätt Hackes uttrycker sig i den här artikeln om rustningar har tyska politiska ledare inte vågat göra sedan andra världskriget.

En stor majoritet av det tyska folket är motståndare till såväl upprustning som kärnvapen. De europeiska folken kommer få betala dyrt för den rustningsspiral som Nato nu har dragit igång. Men det finns andra som tjänar på rustningarna.

Dagens efter NATO-mötet, där USA president Donald Trump drev igenom beslut att de europeiska Natoländerna ska öka sina militärutgifter, jublade ledarna för de stora vapentillverkarna i USA och deras aktieägare. Aktiekurserna för företag som Lockeheed Martin, Boeing och Northrop Grumman och många andra tillverkare av flygplan, skepp, stridsfordon och vapen steg omedelbart efter Natomötets beslut.

Och som sagt: Sverige vill inte var sämre än Natoländer, utan bidrar också med att lägga nya order hos den US-amerikanska vapenindustrin. Senaste i veckan då man beslöt att köpa in Patriotrobotarna.

Världen behöver inte fler vapen – utan en allmän nedrustning. Rustningarna bidrar till att konflikterna i världen blir både fler och allt allvarligare. När rika länder köper allt fler nya vapen, så skrotats inte de gamla vapnen, de säljs istället ut på en mycket skum marknad, där såväl fattiga länder som terrorister och rena gangstergrupper kan förse sig med vapen som de sedan använder mot värnlösa människor.

Rustningar medverkar också till slöseri med knappa resursers och ökar användning av fossila bränslen, främst olja, vilket ökar koldioxidutsläppen och därmed bidrar till växthuseffekten. I USA är krigsmakten den enskilt största källan till utsläpp av växthusgaser.

Politiker i Sverige har med hjälp av okritiska journalister i våra medier byggt upp en hotbild som inte finns; istället för att angripa de hot som finns. De överdrivna satsningarna på ett militärt försvar har gjort att Sverige idag är mer sårbart än någonsin för de verkliga hoten som uppstår på grund av klimatförändringen. I sommar har det till exempel visat sig att Sverige inte har egna inhemska resurser för att klara av de skogsbränder som härjat på grund av den långa torkan.

Det är dags att kräva nedrustning av det militär försvaret och upprustning av Sveriges beredskap för att klara av de stora utmaningar som vårt samhälle, på grund klimatförändringen och utplundringen av jordens resurser, ställs inför under de kommande årtiondena

Som Max Tegmark sa i sitt sommarprogram så lever vi dessutom även i Sverige under hotet från ett kärnvapenkrig. Det är därför en ren ynkedom att en svensk regering – ledd av en socialdemokratiska statsminister och bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet – är så feg att den, på grund av påtryckningar från USA, inte vågar skriva under mot förbudet mot kärnvapen, en resolution som nu 88 av världens länder redan ratificerat. Och som Sverige var ett av de 122 länderna som utarbetade och lade fram inför världen! Det är pinsamt, sorgligt och upprörande.

Rusta ner – inte upp!

Skriv under förbudet mot kärnvapen!

Bild 1: Denna bild av de europeiska Natoländernas militära rustningar jämfört med Rysslands är hämtat från USA propaganda sändningar riktade till europeiska länder i “Radio Free Europa”.
Bild 2: Källa till denna bild är SIPRIs årsbok 2018, precis som källan till Radio Free Europas bild. Denna bild av de europeiska Natoländernas militära rustningar jämfört med Rysslands är hämtat från USA propaganda sändningar riktade till europeiska länder i “Radio Free Europa”. I denna bild är är de samtliga Nato-länders militärutgifter medräknade. Alltså även USA:S, Kanadas och Turkiets förutom de europeiska ländernas.

Ledarredaktionen

eFOLKET

You May Also Like