Så fördelar sig världens militärkostnader 2019.

Hur starkt är Ryssland jämfört med Nato-länderna – Är den ryska björnen så stor som man vill få oss att tro

Idag 13 maj, var det två “experter” som svarade på tittarfrågor om Nato i Ring P1 som går i Sveriges Radio.

En av dessa experter var Krister Bringéus, som är känd Nato-anhängare. Men inför utfrågningen presenterades ingen “varudeklaration” om var experterna står själva i sakfrågorna.

Som lyssnare kan det vara av ett visst intresse att veta. För det finns ju ingen som står helt neutral och bara svarar “objektivt” på alla frågor.

När jag pratar och skriver om Nato betonar jag som Nato-motståndare det som jag ser som faror med Nato-medlemskap, även om jag innerst inne kan se en och annan fördel. Och så är det nog bland “experterna” också. De väljer ut det de ser som fördelar och tonar ner nackdelarna.

En av tittarfrågorna var:

“Hur starkt är Ryssland i jämförelse med Nato-länderna?”

På denna enkla fråga kunde inte Krister Bringéus ge ett rakt svar. Han surrade om att “USA är förstås det land som har mest resurser, men Ryssland står också väl rustat”. Jag minns inte de exakta orden, men ungefär så lät det. Han sa också att Kina ligger tvåa i världen i militärrustning.

På en sådan enkel fråga är det bara att redovisa fakta om hur mycket de olika länderna satsar på militära muskler räknat i dollar. För de största Natoländerna och Ryssland ser senaste siffrorna från Sipri ut så här för 2020:

  • USA 778 miljarder dollar. (39 procent av vad hela världen satsar på militär rustning)
  • Ryssland 61,7 miljarder dollar. (en minskning från 2019 då det var 65,1 miljarder dollar)
  • Storbritannien 59,2 miljarder dollar
  • Tyskland 52,8 miljarder dollar

Källa: Sipri 2021

Det betyder att USA:s militära muskler är drygt 12 gånger starkare än Rysslands.

Storbritanniens styrka är nästan i nivå med Rysslands.

Sammantaget har Nato-länderna cirka 20 gånger starkare militära muskler än Ryssland.

Till det kan man lägga att stora delar av Rysslands krigsmaskin är ganska föråldrad jämfört med USA som har det senaste tipp-topp-moderna var gäller militär teknik.

Man ser nu i kriget mot Ukraina att Ryssland inte alls är den stora och övermäktiga militärmakt en del tycks tro – och som andra vill få oss att tro.

Men det ligger i Natoanhängarnas intresse att måla upp en falsk bild av “den ryska björnens” styrka, även om man inte heller ska underskatta den. Man kan ställa till mycket helvete med vapenmakt för 61,7 miljarder dollar.

I bara ett par meningar hade Krister Bringéus kunnat förklara detta. I stället lägger han ut dimridåer där han “antyder” att den ryska militären är jättestark och välutrustad.

På en punkt är USA och Ryssland jämbördiga. Det är när det gäller antalet kärnvapen där de förfogar över cirka 7 000 atombomber vardera, varav cirka 2 000 är i aktivt beredskapsläge i respektive land.

Alltså står cirka 4 000 atombomber färdiga att fyras av. Man kan tycka att det är en överdriven kapacitet. Det sägs att det finns atomvapen som räcker till att utplåna allt liv på jorden fem gånger om. Man kan ju tycka att en gång borde räcka.

Rolf Waltersson

Kärnvapenmakter. Rött är de stora och starkaste. Orange är medelstarka. Blå är jämförelsevis små. Svart, Israel, har troligen kärnvapen.

You May Also Like