Högpresterande elever gynnas av tidiga betyg

Betyg från årskurs 6 gynnar främst högpresterande elever och elever i behov av särskilt stöd får inte den hjälp de behöver. Det skriver Dagens Arena som tagit del av en utvärdering från Skolverket om betygsreformen.

Hösten 2012 fick de första sjätteklassarna betyg och i utvärderingen har både lärare och elever lämnat synpunkter.

46 procent av lärarna anser visserligen att de tidiga betygen lett till att det är lättare att upptäcka elever i behov av stöd. Samtidigt svarar nio av tio att de hade kompetens att upptäcka elever med stödbehov även innan betygsreformen infördes.

Dessutom finns inga tydliga tecken på att de tidigare betygen har lett till att fler elever får särskilt stöd.

– Det är allvarligt när elever som behöver stöd inte får det. Efter att betygen från årskurs 6 införts ser vi fortfarande att fyra av tio lärare upplever att elevers möjligheter att få stöd är dåliga, säger Cecilia Sandberg, enhetschef på Skolverket.

Ungefär hälften av lärarna uppger också att högpresterande elever gör bättre ifrån sig efter betygsreformen. Vad gäller lågpresterande elever uppger majoriteten av lärarna i stället att det inte skett någon förändring. Och 12 procent upplever dessutom att lågpresterande elever gör sämre ifrån sig efter att betyg från sexan infördes.

– Många lärare uppger att de elever som redan har det svårt i skolan kan tappa motivationen när de får betyg. De riskerar snarare att ge upp medan högpresterande elever sporras av att veta att de gör bra ifrån sig, säger Veronica Borg, undervisningsråd på Skolverket.

Både elever och lärare uppger också att de är mer stressade. Betydligt fler sjätteklassare uppger att de är stressade varje dag eller flera gånger i veckan jämfört med innan reformen genomfördes.

Tommy Jansson

You May Also Like