Bild från prophecynewswatch.com

Högern och kapitalismen utmanas: Unga i USA föredrar nu socialism!

För första gången så föredrar nu flera US-amerikanska ungdomar socialismen framför kapitalismen. Orsaken är att bland unga USA-amerikaner faller den positiva bilden av kapitalismen som en sten. Det visar en nyligen publicerad gallupundersökning.

För åtta års sedan 2010 hade 68 procent av all unga i åldern från 18 till och med 29 år en positiv bild av kapitalismen. Till 2016 minskade andelen positiva, men var fortfarande i majoritet, då 57 procent hade en positiv bild av kapitalismen.

Men den nyligen publicerade undersökning visar att nu färre än hälften av ungdomarna i USA, nämligen bara 45 procent, har en positiv bild av kapitalismen.

Det är därför nu fler unga USA-amerikaner – 51 procent – som är positiva till socialismen, än dem som gillar kapitalismen.

En majoritet av vuxna US-amerikaner är dock fortfarande positiva till kapitalismens, men även i äldre åldersgrupper sjunker stödet för kapitalismens, speciellt bland demokraternas väljare.

På åtta år har alltså stödet för det förhärskande samhällssystemet i USA minskat med en tredjedel hos den yngre delen av den vuxna befolkningen.

Foste

You May Also Like