Över 5000 fordon passerar varje dygn Hjulstabron… (Foto: Wikipedia)

Större fartyg körde under tisdagsmorgonen in i Hjulstabron – Totalstopp i trafiken

Strax före klockan sju på tisdagsmorgonen körde ett större lastfartyg in i Hjulstabron mellan Strängnäs och Enköping. Bron fastnade efter det i öppet läge, varpå det blev totalstopp i morgontrafiken och långa köer bildades på Riksväg 55.

Handhavandefel

Enligt Trafikverket skulle en ambulans med blåljus passera under morgonen, vilket gjorde att brovakten blev stressad och tryckte ned bron för tidigt, varpå lastfartyget körde på bron. Bron ska efter det ha skadats och fastnat i öppet läge, enligt Polisen. Fartyget ska dock inte ha fått några större skador.

Det fanns under tisdagsmorgonen ingen prognos för när bron skulle kunna stängas igen, och det rapporterades om att många bilar försökte vända och ta en annan väg. All trafik hänvisades under tisdagsmorgonen istället till E18 via Riksväg 56.

Om Hjulstabron

Hjulstabron  byggdes år 1953 och ligger i Enköpings Kommun och förbinder de två städerna Enköping och Strängnäs. Men det är många i vår region som använder denna körsträcka. Många Eskilstunabor åker denna väg om man exempelvis ska till Arlanda eller Uppsala.

Bron har en segelfri höjd på 6 meter och byggdes alltså 1953. Den går över den allmänna sjöfarleden mellan Södertälje och Västerås/Köping. Bron är 520 meter lång och är Sveriges största svängbro med ett svängspann på 87 meter.

Trafikläget på och under Hjulstabron

Cirka 2000 fartyg och ett antal tusen fritidsbåtar trafikerar sjöfarleden årligen. Trafikmätningar av biltrafiken på bron (år 2012) visade då att det i snitt passerade cirka 5000 fordon per dygn på bron, varav andelen tung trafik var 14 procent. Idag är den siffran troligtvis betydligt högre…

Läs också:

Hjulstabron ska byggas om

Vägen mellan Alberga och Katrineholm blir mötesfri

You May Also Like