Hej, Moderaterna i Eskilstuna.

Ni är en grupp med inflytande i vårt samhälle. Det ni önskar tala om lyfts oftast upp av media, som sedan skapar en diskussion kring det ni vill debattera. Det är få som sitter på det privilegiet. Jag har uppmärksammat att ni nu anser det vara dags att debattera ifall slöjan har en plats i våra grundskolor. Ni anser det vara förtyckande att minderåriga flickor tvingas täcka sitt hår, och ni vill därför att vi med skolan som verktyg ska ta ett steg mot att få slut på detta förtyck. Nu är alltså diskussionen igång. Låt oss diskutera.

Som sagt, ni är en grupp med inflytande, det ni säger kommer av många uppfattas som samhällsrelevant och som något man ska ha en uppfattning om. Reaktionerna på ert utlåtande om slöjförbud lät inte vänta på sig. På en timme hade E-Kurirens artikel om er fått 200 kommentarer på Facebook. Detta ämne väcker många heta känslor, både positiva och negativa gentemot ert förslag. Men det visste ni väl att det skulle göra? Det fanns väl med i era kalkyleringar medan ni mejslade fram förslaget?

Vi kan nog vara överens i att det ett barn får höra hemma kommer att ha en signifikant betydelse för hur barnet kommer att uppfatta det den upplever utanför hemmet, det vi kallar den ”verkliga världen”. Ifall en flicka av muslimsk härkomst får höra att slöjan är ett villkorslöst måste utanför hemmet så faller sig det nog hos de flesta som så att slöjan blir ett plagg som tillhör vardagen, något naturligt. Där är här det blir problematiskt, eftersom man tydligt ser att det fria valet som komponent faller bort hos flickan. Och det är väl det ni är kritiska mot i Moderaterna? Att muslimska flickors frihet marginaliseras på grund av medärvda kulturella normer? Låt mig då få vara lite provokativ genom att ytterligare problematisera.

För ni ser, det är inte bara muslimer som omges av normer. Det är inte bara muslimer som utifrån normer avgör vad som är rätt och fel. Vi alla gör det. I vårt samhälle råder en stark fixering kring utseende. Den är speciellt stark bland de yngre, och inte minst hos våra tonåringar. Väldigt tidigt präntas det i barnen in vad som är vackert och fult. För att undfly fulhetsstämpeln börjar flickor sminka sig och pojkar träna styrketräning. De gör det inte för att de känner att de måste, utan för att det verkar vara det normala, ja rent av det kulturellt acceptabla. Ser ni likheterna? Likheten mellan det ni betraktar som kulturellt förtryck och det som ses som kulturellt normalt? I båda fallen faller komponenten av fritt val bort. I båda fallen har individerna agerat utifrån vad som anses vara normalt utifrån deras kultur.

Ifall ni i Moderaterna är seriösa med ert förslag, med det att detta inte är ytterligare ett av era symboliska utspel, så kan ni inte agera som om att alla muslimska flickor i Sverige innerst inne vill slänga av sig slöjan. Självklart finns det de som vill det, och de ska ha sin fulla rätt att göra så, men det är långt ifrån fallet hos alla. Ni angriper människors identiteter med ert utspel, ni ytterligare söndrar och splittrar. Ni får muslimer att känna sig utpekade och betraktade som onormala. Och ifall ert förslag går igenom finns det risk för att flickor kommer att tas ifrån skolorna och låsas in hemma. Ert slag mot förtrycket kommer med andra ord kanske skapa ännu mer förtryck.

Ha detta i åtanke när ni som priviligierad grupp för upp ämnen till debattbordet.

Linus Bouvin