Gymnasienämndens ordf. Robin Tannarp och Ungdomsjouren Frias ordf. Liza skriver på avtalet. Foto: Ungdomsjouren Fria.

Gymnasieskolan i Eskilstuna satsar på att utbilda för att förebygga våld

Gymnasienämnden har avsatt extra pengar för att utbilda personal och elever i MVP (mentorer i våldsprevention). Syftet är att motverka machokultur, utbilda i den våldsförebyggande utbildningen MVP samt stötta och implementera MVP på alla fyra kommunala gymnasieskolor i Eskilstuna. Det uppger Eskilstuna Kommun i ett pressmeddelande.

Totalt satsas 750.000 kronor under två år på ett så kallat idéburet partnerskap med Ungdomsjouren Fria. Medarbetare på samtliga gymnasieskolor i Eskilstuna kommer att utbildas, vilka i sin tur sedan utbildar ytterligare medarbetare på skolorna.

– Jämställdhet är ett prioriterat område och vi måste varje dag göra vårt yttersta för att bidra till att skapa ett bättre, mer jämställt och mer jämlikt samhälle. Vi har varit tydliga i det avseendet, och Ungdomsjouren Fria är en viktig part i detta avtal för att nå i mål, säger Robin Tannarp (M), ordförande i Gymnasienämnden.

Även grundskolorna involveras

Rekarnegymansiet arbetar redan enligt arbetssättet MVP och nu är Zetterbergsgymansiet på gång. Även S:t Eskils Gymnasium och Rinmangymansiet kommer att införa MVP. Gymnasieskolorna har även ambassadörskap för unga så de engagerar sig och stöttar varandra. Inom grundskolan är Stålforsskolan och Gökstensskolan i gång och arbetar med MVP.

– Under 2022 och 2023 ska överenskommelsen utmynna i konkreta stöd- och förebyggande insatser för tjejer och killar i Eskilstuna gällande våld, normer och samtycke, samt för professioner som arbetar med målgruppen inom grund- och gymnasieskolan, säger Fredrik Karlsson, biträdande skolchef för Gymnasieskolan på Eskilstuna Kommun.

Ungdomsjouren Fria

Ungdomsjouren Fria i Eskilstuna och Eskilstuna Kommun ser att det finns ett gemensamt behov att ge ett ökat stöd till målgruppen och för att stärka fokus på frågor som rör våld, normer och samtycke.

– Vi är så otroligt glada och stolta över att våra lokala politiker vill vara med och satsa på vår verksamhet och på vårt våldsförebyggande arbete för unga, säger Sofia Liedberg på Ungdomsjouren Fria.

Den ideella organisationen Ungdomsjouren Fria skriver på sin hemsida att:

“Ungdomsjouren Fria är en ideell förening som arbetar med att stötta, stärka och utbilda ungdomar i Eskilstuna. Vi vilar på en feministisk grund och arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.”

You May Also Like