Gretas Gamlingar (GG) är ett politiskt och religiöst obundet nätverk som verkar för en rättvis klimatomställning enligt Parisavtalet.

Gretas Gamlingar säger stopp – Inte en krona till oljeindustrin!

Efter Coronakrisen tvingas hela planeten till en ekonomisk omstart. Det ger mänskligheten en unik möjlighet att styra bort från fossilt bränsle. Vi i Nätverket Gretas Gamlingar kräver, att inte en enda skattekrona används för att hålla olje-, gas- och kolindustrin under armarna. Miljardsatsningarna för att få igång ekonomin ska bidra till klimatomställningen.

Idag formulerar regering och delar av näringslivet krav som går i samma riktning som miljörörelsens. Många säger att den ekonomiska omstarten måste innebära en möjlighet att omvärdera vårt samhälle och utveckla en ny modell för välstånd utifrån gröna principer. Upp till bevis. Det finns en vilja. Det finns resurser. Det finns bara en planet!

2017 antog sju partier i Sveriges riksdag en klimatlag. I december 2019 presenterade regeringen en handlingsplan för de närmaste fyra åren med 132 åtgärdspunkter. Klimatpolitiska Rådet har skarpt kritiserat den för att vara för långsam. Gretas Gamlingar instämmer med Rådet om att handlingsplanens åtgärder ska infogas i budgetpropositionen.

Regeringen betonar vikten av ett brett engagemang och en förankring i hela samhället. En rättvis klimatpolitik måste ta hänsyn till de skilda förutsättningar som finns i städer och på landsbygden, liksom i olika inkomstgrupper. Här finns plats för den ideella sektorn.

I Coronaviruset kölvatten är investeringsmiljarder på väg. Kunskap om åtgärder för klimatomställningen finns både i näringslivet och i politiken. Gretas Gamlingar kräver att politikerna NU fattar beslut om att investeringsmiljarderna i sin helhet ska styras till klimatomställningar och till att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle.

Rädda klimatet, för barnbarnen!

—Peter Lamming, Bergshamra och
Birgitta Frejhagen, Burgsvik.

Gretas Gamlingar (GG) är ett politiskt och religiöst obundet nätverk som verkar för en rättvis klimatomställning enligt Parisavtalet. Ingår i nätverket Fridays For Future. GG ses fredagar utanför närbutiker.

You May Also Like