Hamnstrejk i Göteborg

Idag tisdag 24 januari går Hamnarbetarna i Göteborgs Hamn ut i en endagsstrejk.

Förbundets krav finns bifogade nedan. Svenskt Näringsliv ha nu vänt sej till regeringen för att få reglerna ändrade och att strejker som denna ska göras olagliga. SN hävdar att det redan finns ett kollektivavtal och att därmed fredsplikt råder. Men sanningen är att Hamnarbetarna inte skrivit under något kollektivavtal. Kollektivavtalsslutande part i hamnen är Transportarbetareförbundet trots att Hamnarbetareförbundet organiserar majoriteten av arbetsstyrkan.

Konflikten gäller bl.a. Hamnarbetarförbundets medlemmars rätt att representeras vilket framgår av kravlistan nedan. Hamnarbetarförbundet menar att fredsplikt för dem endast kan gälla då de själva (som representerar majoriteten) får skriva under ett avtal.

Hamn4ans krav i konflikten på APM Terminals Gothenburg

Några grundläggande sakfrågor för att återupprätta en anständig personalpolitik:

 • Garantera fackliga fri- och rättigheter
  Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att de fackliga organisationernas medlemmar framledes fritt ska kunna utse förhandlingsdelegationer och att valda representanter tillåts informera berörda medlemmar om pågående förhandlingar. Inga fler utestängningsförsök, sanktioner mot fackliga företrädare eller angrepp på fackföreningarnas interndemokrati.
 • Respektera rätten till våra jobb
  Hamnarbetarförbundet kräver ett omedelbart stopp på företagets godtyckliga delegering av hamnarbetar- och båtsmannajobb, som hantering av kylcontainrar eller förtöjning av fartyg, till andra yrkesgrupper och avtalsområden.
 • Hedra ingångna överenskommelser
  Hamnarbetarförbundet kräver att de hamnarbetare som utlovats kompensation då de arbetade extraskift vid den senaste schemaomläggningen omedelbart får betalt.
 • Sluta utnyttja sjuka och äldre blixtanställda för att utpressa hamnarbetarkollektivet
  Hamnarbetarförbundet kräver att vår 60-årige medlem, i enlighet med tidigare utfästelser från företaget, omedelbart utbildas för fysiskt lättare arbetsuppgifter. Alla cyniska motkrav på fredsplikt utan kollektivavtal eller försämrade arbetsvillkor för hamnarbetarkollektivet måste upphöra.
 • Återupprätta det systematiska arbetsmiljöarbetet
  Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att fackföreningens valda och utbildade skyddsombud fortsatt erkänns av företaget och att skyddet  kallas till alla riskanalyser och haveriutredningar som inbegriper arbetarkollektivet.

Mer information hos svenska hamnarbetarförbundet

 

You May Also Like