Gigantisk pengarullning utan kontroll på Karolinska

Bygget av Nya Karolinska sjukhuset i Solna har kantats av flera skandaler under många år. Kostnaderna för skattebetalarna har stigit till astronomiska summor på grund av att alliansmajoriteten, med sin ideologiska drivkraft, såg till att finansieringen skulle ske enligt modellen offentlig-privat samverkan.

Tidigt anlitade sjukhusledningen konsultbolaget Boston Consulting Group, BCG, som var pådrivande för att införa så kallad värdebaserad vård. När det efterhand gick upp för läkare och sjuksköterskor vad modellen handlade om blev protesterna starka då den bland annat ansågs kunna äventyra patientsäkerheten.

Stockholms läkarförening har beskrivit det som “en vård i kaos med ständig platsbrist och medarbetare utan förtroende för sjukhusledningen”.

Dagens Nyheter har i många artiklar förtjänstfullt gjort ett flertal avslöjanden om Nya Karolinska. Sedan 2011 har BCG, fakturerat Karolinska universitetssjukhuset över en kvarts miljard, 257 miljoner kronor. När DN nu fått tillgång till fler fakturaspecifikationer visar det sig att det saknas underlag för 57 miljoner kronor.

Till saken hör att personer som haft stark anknytning till Boston Consulting Group gick över till Karolinska. Bland annat var det den tidigare BCG-konsulten Andreas Ringman Uggla, som blev produktionsdirektör på sjukhuset, som var nyckelpersonen när bolaget vann upphandlingen om värdebaserad vård. Han har också stått som fakturareferens för BCG:s mångmiljonbelopp.

Dagens Nyheter har tidigare redovisat att BCG i genomsnitt tagit ut 700 000 kronor i månaden för varje konsult och uppgett att var och en arbetat 13 timmar per dag. Flera av dem var mycket unga och någon kom direkt från examen på Handelshögskolan vid 24 års ålder, utan någon som helst erfarenhet av den svenska sjukvården utom möjligen som patient.

– Att ta så mycket betalt för det arbetet är ren och skär ocker. Att samtliga dessutom skulle arbeta effektivt i 13 timmar per dag är ett rent skämt, säger Anders Sandvik, HR-konsult med lång erfarenhet av rekryteringar.

65 timmars arbetsvecka är en arbetstid som strider mot arbetstidslagen, om det inte avtalats bort genom kollektivavtal. Men det har inte skett i det här fallet.

– Det ser ännu värre ut än vad man först kunde ana. BCG verkar ha kunnat fakturera och ha fått betalt med automatik, utan kontroll, säger Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro universitet.

Länk till artikeln: Konsultfakturor på 57 miljoner saknar underlag

Tommy Jansson

You May Also Like