Så ska kapitalet stärka makten över Europa – World Economic Forum, Jippot i Davos 2

Avsikten med den utvidgade Europeiska Unionen och valutaunionen var att detta skulle stärka Europas inflytande i världen. Istället hade de ekonomiska och politiska kriserna avlöst varandra. Motsättningar mellan medlemsstaterna har ökat och … Läs mer “Så ska kapitalet stärka makten över Europa – World Economic Forum, Jippot i Davos 2”

Read more