Foto: USA-Reiseblogger / Pixabay.

Gaza-kriget: EU-majoritet går emot Spaniens krav på omedelbar vapenvila

Vid gårdagens EU-toppmöte beslutade majoriteten att gå emot ett förslag, framlagt av Spaniens premiärminister Pedro Sánchez, som gick ut på att EU ska uppmana Israel och Hamas till omedelbar vapenvila.

Majoriteten av medlemsstaternas företrädare ansåg att Israel skulle missgynnas av en vapenvila, och vägrade därför stödja Spaniens förslag.

Till de stater som bestämt gick emot tanken på vapenvila hör Sverige. Den svenska regeringen har tydligt klargjort att den anser att Israels bombningar och planerade markinvasion utgör ett legitimt “proportionerligt svar”. Med proportionerligt avser den svenska regeringen att de pågående bombningarna är ändamålsenliga och välavvägda.

Det beslut som fattades på EU-mötet igår blev att man uppmanade till “pauser” i krigföringen för att möjliggöra införsel till Gaza-remsan av humanitär hjälp. Med pauser istället för paus ville EU-majoriteten understryka att det som man avsåg var endast korta uppehåll i bombningarna och striderna; och inte någon längre paus som skulle kunna uppfattas som en vapenvila som det skulle kunna ställa sig svårt att avbryta.

Spanien försökte in i det sista få in ordet “paus” istället för ”pauser”, men fick kalla handen av majoriteten.

De EU-länder vars regeringar ställt sig mest kritiska till Israels terrorbombningar har varit, förutom Spanien, Portugal, Frankrike, Belgien och Irland.

Samtliga EU-stater har fördömt det mördande av civila som förekom i samband med Hamas attack den 7 oktober.

Vad gäller fördömandet av Israels totala blockad och terrorbombningar har EU-utrikeschef Josep Borrell varit mycket tydlig. Han har talat om krigsbrott, men stöd för sin ståndpunkt har han inte fått från EU-majoriteten, inkluderande Sverige.

Stöd för Borrells ståndpunkt har däremot uttryckts av många människor och organisationer, däribland Amnesty International.

Amnesty i Sverige har också igångsatt en namninsamling, med en till Sveriges utrikesminister riktad uppmaning om att han måste ändra sig och verka för att skydda civila liv. Amnestys uppmaning kan du skriva under här.

You May Also Like