Bildskapare: TayebMEZAHDIA / Pixabay.

Fredsrörelsens ställningstagande skyms av Israels propaganda

Skribent: Tord Björk,
medlem i rådet för Internationella fredsbyrån (IPB) och internationella rådet för World Social Forum

Den moderna krigspropagandan har använt falska påståenden om fiendens grymhet och övergrepp på barn. PR-byrån Hill & Knowltons lögn om hur irakiska soldater trängde in på Kuwaits sjukhus och slet spädbarn ur kuvöser är ett exempel.

De som började med denna propaganda i modern avancerad form var britterna under första världskriget. Då anlitade brittiska staten en internationellt erkänd akademiker för att skriva om hur tyskarna kapade händerna av barn och begick pedofila brott mot unga flickor under ockupationen av Belgien. Visst skedde övergrepp mot befolkningen men påståenden om särskilt bestialiska och sexuella övergrepp på barn var falska. Den överdrivna propagandan med förment vetenskaplig legitimitet avslöjades senare som den lögn den var. Det ledde till den olyckliga konsekvensen att många länge hade svårt att tro på rapporter om övergrepp i Nazityskland.

Nu sprids Israels bild av övergrepp på barn med stor hastighet av ledare i Väst som president Joe Biden. Presidenten påstod att han sett fotografiska bevis på barn som fått sina huvuden avkapade. Hans stab fick snabbt dra tillbaka påståendet om fotobevis och hävdade att Biden bara refererade till nyhetsrapporter. Statsledare tycks numera anses kunna uttala sig som vilken mediekonsument som helst och säga sig vara upprörd över det som förmedlas.

Rapporter om att Hamas hade huggit halsen av 40 spädbarn skapade rubriker i många västmedier. 15 oktober reducerades antalet barn som halshuggits till ett enligt en israelisk militär. Reuters som rapporterade påståendet konstaterade att “Militärpersonalen som övervakade identifieringsprocessen presenterade inga kriminaltekniska bevis i form av bilder eller medicinska journaler.”

Samma datum skriver chefredaktören Andreas Gustavsson på ETC:

När jag skriver det här har jag också sett bilderna från kibbutzen Kfar Azza. Ja, barn har bränts. Ja, barns huvuden har skiljts från sina kroppar. Det är vad jag i ord förmår förmedla.”

Gustavsson har också en stab bestående av många journalister och krönikörer som dock hittills undvikit att likt presidentstaben försökt rätta till och verifiera eller korrigera tidningens påståenden om fotobevis på halshuggna barn.

Gustavsson har sällskap av flera som spridit nyhetsuppgifterna. I24 news reporter uppgav att “jag har pratat med ett par av soldaterna och de säger att vad de bevittnat – när de gått genom de här olika husen, de här olika grannskapen – … bebisar. Med huvudena avhuggna. Det är vad de sade.”

I24 rapportering spreds av bland annat Sveriges minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, en person vars position är sådan att man borde kunna förvänta sig att han ska kunna hålla huvudet kallt, även under stress. Men som nu visat omdömeslöshet.

När israeliska tidningen Haaretz 19 oktober publicerar namn på alla identifierade offer för attacken från Gaza finns inga spädbarn. Barn och yngre tonåringar är också få, sammanlagt 16. Den största åldersgruppen är mellan 18 och 30 år.

Av de 5710 palestinier som dödats av israeliska bombangrepp de två senaste veckorna är 2360 barn.

Ett stort antal civila offer i Gaza skedde när sjukhuset Al-Ahli bombades och 471 personer som sökt skydd där dödades enligt lokala myndigheterna. Israel har hävdat att egentligen sköt palestinier på sig själva. Som bevis har en video använts som visar hur en raket exploderar över Gaza och sägs falla ner intill sjukhuset.

Men en utredningen som The New York Times genomfört kom fram till att videoklippet “visar något annat”. Missilen som ses i videon detonerade på himlen cirka tre kilometer bort från sjukhuset, fann The New York Times, och avfyrades från Israel, inte Gaza.

Även denna sjukhusattack tas upp av ETC. Medan de mest långtgående påståenden om övergrepp som skett under Hamas attack 7 oktober tas för givna av ETC granskas den största enskilda händelsen under Israels attack på Gaza noggrant. Om det nu, enligt ETC, ens var en mycket stor händelse att bry sig särskilt om.

Tidningens granskning börjar med orden “Hundratals döda – eller några dussin.”

Vem som orsakade det som hänt ställs också i tvivel, var det en israelisk flygattack eller en havererad missil från Islamiska Jihad? Så långt sträcker sig dock artikeln att en massaker skett “på eller utanför al-Ahli-sjukhuset”.

När det gäller antalet döda refererar artikeln till antalet dödade som uppges av Gazas hälsoministerium samtidigt med israeliska militären påstående om att siffran är kraftigt uppblåst. Granskningen av antalet döda slutar med: “Av filmklippen och bilderna på döda människor att döma står det åtminstone klart att dussintals människor måste ha mist livet i explosionen.” Det hela tycks, enligt ETC, inte vara så allvarligt ändå.

ETC:s granskning tar fasta på västliga källor som BBC. Vilka slutsatser man kan dra av det tillgängliga bildmaterialet som senare New York Times också granskar är enligt kanalens experter svåra att se som tvärsäkra. Samtidigt säger flera av dem “att bilderna tycks stämma överens med hypotesen att en missil havererat i luften ovanför sjukhuset, fallit mot marken och att det är kvarvarande bränsle som antänts och orsakat förödelsen.”

ETC och de som på liknande sätt sprider obekräftade lögner om halshuggna barn medan den granskande journalistiken sparas till att skapa en bild av att det grövsta som sker mot palestinierna kan vara självförvållat eller egentligen betydligt mindre än vad lokala myndigheterna meddelat, är skadligt för kampen mot all rasism, även kampen mot antisemitism.

Andreas Gustavsson skriver också:det är fullt möjligt att starkt och kategoriskt fördöma den terror som Hamas utsatt israeler för och samtidigt kritisera hur Gaza förtrycks och nu bombarderas med stigande civila förluster.”

Här finns det anledning att hålla med honom. Tyvärr är ETC ensidigt intresserade av vänstern medan folkrörelserna och inte minst fredsrörelsen demokratiska strävan att organisera opinion negligeras i högre grad.

Gustavsson och ETC avstår att rapportera från fredsrörelsens initiativ. Mer framträdande plats får avståndstaganden från den ena eller andra yttrandet inom vänstern. Vad individer, delar av en demonstration och kulturpersonligheter gör uppmärksammas i Sverige eller USA. Världen utanför väst är av mindre intresse.

Under tiden agerar den internationella fredsrörelsen på det sätt som Gustavsson säger sig eftersträva men negligerar. Det är dags att ge internationalismen ökat betydelse i svensk offentlighet, även när det är arabvärldens synsätt som förordas. Så här yttrar sig IPB, METO och IPPNW i ett gemensamt uttalande 10 oktober:

IPB/METO/ IPPNW gemensamma uttalande om de senaste eskaleringen Israel-Palestina

Internationella fredsbyrån (IPB), Mellanösternfördragets organisation (METO) och International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) är djupt oroade över den oöverträffade israelisk-palestinska våldsamma upptrappningen som inleddes på morgonen lördagen den 7 oktober, som har redan resulterat i förluster av hundratals liv. Den resulterande rädslan, paniken och osäkerheten som det israeliska och palestinska folket känner i dessa ögonblick kräver vår medkänsla och förståelse, även om i vilken utsträckning konflikten kommer att eskalera förblir oklart.

Dödssiffran kan inte tillåtas fortsätta att stiga. Undertecknarna av detta uttalande kräver därför omedelbar global uppmärksamhet för att trappa ned konflikten och tillhandahålla humanitärt bistånd på plats. Vidare uppmanar vi det internationella samfundet att stödja ett omedelbart upphörande av attacker och bortföranden av civila och attacker mot icke-militär infrastruktur. FN:s säkerhetsråd måste leva upp till sitt stadgade mandat för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Den bör snarast kräva att alla parter stoppar våldet och respekterar och skyddar livet för civila, särskilt barn.

Det finns ingen militär lösning på den mångfacetterade och komplexa krisen mellan Israel och Palestina; vi erkänner palestiniernas och israelernas djupa lidande även under status quo, inklusive bosättarnas våld, terroristattacker, ekonomiskt våld och en konstant miljö av rädsla under brott mot internationell lag. Grundorsakerna till konflikten är djupa och kan bara åtgärdas när omedelbart och direkt våld inte förekommer.

Därför efterlyser vi tillsammans:

  • Ett omedelbart upphörande av våldet – i synnerhet inriktning mot civil infrastruktur;
  • Det omedelbara utbytet av gisslan och fångar under humanitära hänsyn;
  • Inrättandet av en humanitär korridor för säker passage av räddningstjänster och bistånd;
  • Det internationella samfundet, i synnerhet Arabförbundet, ska engagera sig i förhandlingar baserade på Arab Peace Initiative (API), den enda heltäckande lösningen på den israelisk-arabiska konflikten i Mellanöstern.

Oauktoriserad översättning med hjälp av Google och viss bearbetning av författaren.

Tord Björk
medlem i rådet för IPB och internationella rådet för World Social Forum

Referenser:

You May Also Like