Foto: amnesty.org

Amnesty bekräftar: Bevis på krigsbrott i Gaza

Amnesty International Sverige:
Sedan den 7 oktober har israeliska styrkor genomfört tusentals flyganfall på Gazaremsan och dödat minst 5 087* personer, främst civila. Omkring 40 procent av dessa har varit barn. De ständiga bombningarna av Gaza har orsakat ofattbart lidande för människor som redan utsätts för en akut humanitär kris. Sjukhusen är på väg att kollapsa, klarar inte av att hantera det stora antalet skadade människor och saknar desperat livräddande mediciner och utrustning.

Amnesty har utrett fem olagliga attacker mellan 7 och 12 oktober där israeliska myndigheter i samtliga fall brutit mot internationell humanitär rätt. Attackerna måste utredas som krigsförbrytelser. I detta mejl fokuserar vi på två av dessa attacker men du kan läsa sammanställningen i sin helhet här.

Israel menar att man endast angriper militära mål, men i flera fall fann vår utredning inga bevis för att det fanns stridande eller att andra militära mål i närheten vid tidpunkten för attackerna. Vi fann också att den israeliska militären inte hade vidtagit alla tänkbara försiktighetsåtgärder före attackerna, bland annat genom att inte ge palestinska civila effektiva förvarningar, i vissa fall varnade de inte civila alls, och i andra fall utfärdade de otillräckliga varningar.

Vi har intervjuat överlevare och vittnen, analyserat satellitbilder och verifierat foton och videos för att undersöka attackerna. Vi har också arbetat med fältarbetare baserade i Gaza som besökt platser som attackerats och samlat in vittnesmål och andra bevis. I måndags fick vi nyheten att Rushdi Saraj, en av de journalister och filmare som Amnesty har arbetat med under de senaste åren, har dödats i ett israeliskt flygangrepp.

Under 16 år har Israels olagliga blockad gjort Gaza till världens största utomhusfängelse – det internationella samfundet måste agera nu för att förhindra att det blir en enda stor gravplats, säger Agnès Callamard, Amnesty Internationals generalsekreterare.

Attack mot marknad i Jabalia-lägret

Den 9 oktober på morgonen träffade israeliska flygattacker en marknad i flyktinglägret Jabalia, beläget några kilometer norr om Gaza City. Attacken dödade åtminstone 69 personer. Dagen som attacken utfördes befann sig fler människor än vanligt på marknaden då personer i närliggande områden mottagit ett textmeddelande från israeliska armén med “order om evakuering”. De lämnade sina hem för att rädda sig själva och sina familjer, men dödades istället på den plats de flytt till – på marknaden.

Amnesty Crisis Evidence Lab har granskat sex videoklipp som visade följderna av flygattacken på marknaden i Jabalia-lägret. Bilderna visar ett tätbefolkat område med höghus. Videor efter flygattacken och satellitbilder visar att minst tre höghus förstörts helt och att flera byggnadsstrukturer i omgivningen skadats kraftigt. Bildmaterialet visar även flertalet döda kroppar under rasmassorna.

Enligt Israels militär var målet för flygattackerna mot marknaden “en moské där Hamas-medlemmar hade varit närvarande”. På satellitbilder som analyserats av Amnesty finns inga bevis för att en moské fanns i omedelbar närhet av marknaden.

I attacken dödades 19-åringen Imad Hamad när han var på väg för att handla till sin familj. Hans pappa, Ziyad Hamad, berättar för Amnesty om de fasansfulla scener han mötte i bårhuset där han hittade sin sons döda kropp. Han säger:

Vad har jag gjort för att förtjäna detta? Att förlora min son, att förlora mitt hus, att sova på golvet i ett klassrum? Mina barn kissar på sig av panik, rädsla och kyla. Vi har inget med detta att göra. Vad är vi skyldiga till? Jag uppfostrade mitt barn, för vad? För att se honom dö medan han skulle köpa bröd.”

Sedan Amnestys utredare intervjuade Ziyad Hamad har förhållandena för internflyktingar i Gaza försämrats. Enligt FN:s kontor för humanitär samordning är, fram till den 19 oktober, en miljon människor i Gaza internflyktingar.

Jabalia, Gaza: Satellitbilder från den 8 oktober 2023 visar byggnaderna längs gatan före händelsen. Den 10 oktober 2023 syns att många byggnader förstörts eller kraftigt skadats.
Attacken mot en sexvåningsbyggnad i Sheikh Radwan, Gaza City.

Den 10 oktober utförde Israel en flygattack mot en sexvåningsbyggnad i Sheikh Radwan, ett distrikt i Gaza City. Anfallet totalförstörde byggnaden och dödade minst 40 civila.

Satellitbilder tyder på att skador på byggnaderna uppkom någon gång mellan den 10 oktober 12:11 (UTC) och den 11 oktober kl 07:30 (UTC). Amnesty Crisis Evidence Lab har geolokaliserat två videos som publicerats på sociala medier och som bekräftar förstörelsen av bostäder i Sheikh Radwan. En av dessa videos, som publicerades den 10 oktober, visar hur människor drar ut ett spädbarns kropp ur rasmassorna.

Amnestys utredningar visar att en medlem i Hamas hade bott på en av våningarna i sexvåningsbyggnaden men att han inte befann sig i byggnaden när attacken skedde.

Medlemskap i en politisk grupp gör inte i sig självt en individ till ett militärt mål. Även om den enskilde var en stridande person, så innebär inte den personens närvaro i en civil byggnad att byggnaden eller andra civila i byggnaden förvandlas till ett militärt mål.

Enligt internationell humanitär rätt ska israeliska styrkor vidta alla tänkbara försiktighetsåtgärder för att minimera skador av civila och på civil egendom. Dessa försiktighetsåtgärder vidtogs inte inför flygattacken i Sheikh Radwan. Det var känt att byggnaden var full av civila, inklusive många barn, och faran för dem kunde ha förutsetts. Detta måste utredas som en krigsförbrytelse.

Amnesty fortsätter arbetet

Amnesty fortsätter vårt utredningsarbete för att kunna säkerställa att ansvariga ställs till svars. Vi fortsätter också vårt påverkansarbete mot den svenska regeringen och har skrivit brev till utrikesminister Tobias Billström angående situationen för civila i Gaza. Vi uppmanar även det internationella samfundet att vidta åtgärder för att skydda Gazas civilbefolkning från olagliga attacker och införa ett vapenembargo mot alla parter i konflikten.

*Enligt FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar (UNRWA)

Amnesty International Sverige
Amnesty International är en global organisation som kämpar för alla människors lika värde. Vi arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden.

You May Also Like