Stort stöd för kärnvapenförbud

Som eFOLKET tidigare i flera artiklar påvisat, finns det inom det socialdemokratiska partiet ett utbrett motstånd mot krigsminister Peter Hultqvists följsamhet gentemot Trump-regeringen. På Olof Palmes Internationella Center har kritiken mot Hultqvist – av många betraktad som en inflytelse- och påverkansagent för Nato och kärnvapenmakten USA – uppenbarligen varit mycket stark. Vi publicerar här Palme-centrets egna tillkännagivande av ett i sammanhanget viktig undersökningsresultat.

Nästan nio av tio svenskar vill att Sverige undertecknar FN:s avtal om ett kärnvapenförbud. Det visar en opinionsundersökning som Olof Palmes internationella center beställt från Sifo

– Vi ville se vad svenska folket egentligen tycker om FN:s kärnvapenförbud och särskilt hur man ställer sig till ett svenskt undertecknande, säger Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes internationella center.

Sverige röstade i somras ja till FN-konventionen om förbud mot kärnvapen. Regeringen har nu tillsatt en utredning där konventionen ska analyseras ordentligt innan Sverige skriver under och ratificerar avtalet.

Alliansen har kritiserat konventionen, och USA:s försvarsminister Jim Mattis ska i ett brev ha varnat försvarsminister Peter Hultqvist (S) för att det svensk-amerikanska försvarssamarbetet kommer att försvåras om Sverige skriver under.

– Det finns uppenbart vissa som motsätter sig att Sverige ska underteckna FN-konventionen. Att en överväldigande bred majoritet, oberoende av var i Sverige man bor eller vilket politiskt parti man röstar på, stödjer ett svenskt undertecknande måste väga tungt för alla våra folkvalda, säger Anna Sundström.

Bland rödgröna väljare är 94 procent för att underteckna kärnvapenförbudet. Bland de borgerliga väljarna vill 80 procent att Sverige skriver på, flest inom Centerpartiet (87 procent) och Liberalerna (82 procent). Av de som säger att de skulle rösta på Feministiskt initiativ om det vore riksdagsval idag är 100 procent för ett förbud av kärnvapen.

Regionalt sett är personer i Norra Sverige bland de mest övertygade, enbart 1 procent är emot ett svenskt undertecknande. Den åldersgrupp som utmärker sig för en svensk underskrift av FN-konventionen är kvinnor 50-64 år, där hela 96 procent säger ja.

Av LO-medlemmar är 93 procent positiva till en svensk signatur. Medan siffran för SACO-förbunden är 83 procent.

Publiceringsdatum: 2017-10-25

You May Also Like